Beleid

De Chinese markteconomie krijgt vorm.

Door Externe bijdrage
markteconomie

Er wordt veel commentaar gegeven bij de voortgang van de hervormingen van de Chinese staatsbedrijven. Sommigen denken dat het juiste pad voor China bestaat uit privatisering en het terugtrekken van de regering uit het bestuur van de bedrijven. Dat is een benadering van het Westen maar het is niet die van China. Dit is een artikel van Stephen Perry dat in het... » lees meer

Witboek over armoede

Door Frank Willems
armoede

Volgens de norm van vandaag leefden eind 2015 nog bijna 56 miljoen mensen in armoede. China wil tegen 2020 de armoede echter uitroeien Ongeveer 56 armen, dat is evenveel als de bevolking van een middelgroot land. De meesten van hen leven in diepe armoede en hebben weinig kansen om hun toestand te verbeteren. De tijd dringt want China heeft zich tot... » lees meer

Hervormingen van de socialistische markteconomie: naar een nieuw model (2)

Door Externe bijdrage
hervormingen

Jenny Clegg analyseert de hervormingen in China sinds 2012. Zij wil klaarheid scheppen over de context en de richting van het ontwikkelde beleid. China’s socialist market reforms: moving to a new model van Jenny Clegg is gepubliceerd in Theory and Struggle 2016, het jaarboek van de Marx Memorial Library. De Nederlandse vertaling is van Chinasquare. Dit is deel 2. Deel 1 staat... » lees meer

Hervormingen van de socialistische markteconomie: naar een nieuw model (1)

Door Externe bijdrage
hervormingen

Jenny Clegg, een gezaghebbende Britse academica, analyseert de hervormingen in China sinds 2012. Zij wil klaarheid scheppen over de context en de richting van het ontwikkelde beleid. Daar is behoefte aan: in progressieve kringen lopen de meningen sterk uiteen over het karakter van de Chinese maatschappij, van ‘neoliberaal kapitalisme met autoritaire trekken’ tot ‘de enige vorm van socialisme die tot... » lees meer

De Culturele Revolutie begon 50 jaar geleden

Door Frank Willems
Rode Wachten in culturele Revolutie

50 jaar geleden begon de Grote Proletarische Culturele Revolutie. De invloed ervan op China kan niet overschat worden. Maar er zijn in China geen officiële herdenkingen en de media besteden nauwelijks aandacht aan de verjaardag. Men verkiest er te zwijgen over gebeurtenissen die vandaag nog de geesten verdelen. De feiten In de nadagen van de Grote Sprong Voorwaarts vormden zich in de... » lees meer

Li Keqiang over de economische haalbaarheid van het plan

Door Dirk Nimmegeers
closing

Commentatoren in en buiten China vragen zich af hoe het nu verder moet met de geldmarkt in China en of een economische groei van minimaal 6,5% wel haalbaar is. Premier Li Keqiang en zijn collega’s hebben er echter alle vertrouwen in dat er realistische targets zijn aangenomen. Wat de financiële activiteiten betreft is de boodschap: ‘alles onder controle’. Op vragen over... » lees meer

Partijleiding bestrijden gevaarlijk in China?

Door Dirk Nimmegeers
partijleiding

Vanwege een aanval op de partijleiding liet de Chinese toezichthouder op internet de blogs afsluiten van Ren Zhiqiang. Dat zorgde voor heel wat politiek rumoer en interessante vragen zoals 'Waarom juist nu?' en 'Waarom dit soort ingrepen?' ChinaSquare-redacteur D.Nimmegeers geeft zijn opinie (voor eigen verantwoordelijkheid). Xi's bezoek aan de media, niet gewaardeerd door Ren Ren Zhiqiang had zich op... » lees meer

Onderzoek heelal sterk gestimuleerd in China

Door Dirk Nimmegeers
heelal

China pakt het onderzoek van het heelal op een voortvarende manier aan. Om elektromagnetische geluidsgolven op te vangen zal het land binnenkort beschikken over een reusachtige telescoop. In de ruimte zal China met satellieten op zoek gaan naar zwaartekrachtgolven. Astronomen verzamelen kennis over het heelal met elektromagnetische straling (zoals licht, radiogolven, gamma- en andere stralen) en via neutrino’s (uiterst kleine deeltjes,... » lees meer

Xi Jinping veegt voor eigen deur en China wijst de wereld de weg?

Door Externe bijdrage
Xi-Jinping-at-baozi-shop-530x397

Stijn Sintubin* en Ng Sauw Tjhoi* behandelen recente evoluties in China. Dat doen ze in het septembernummer van De Gids op Maatschappelijk Gebied en in de bundeling van Gids-artikelen over de BRICS die in samenwerking met MO* is uitgekomen als een paper onder de titel 'Zijn de opkomende landen nu gevestigde machten?' ChinaSquare neemt het stuk over met instemming van... » lees meer

Armoede in de steden bijna verleden tijd- beloftevolle start SDG’s

Door Externe bijdrage
poverty reduction 508_335

Volgens nog niet gepubliceerde gegevens heeft China de armoede in de steden praktisch uitgeroeid. Nu ontstaat de hoop dat China de armoede helemaal kan uitbannen (een SDG, Sustainable Development Goal van de Verenigde Naties). ELIZABETH STUART*, onderzoeker van de Britse denktank ODI, heeft die hoop uitgesproken, met enkele vraagtekens erbij. Dat deed ze onder andere in The Guardian. ChinaSquare heeft toestemming... » lees meer

Archief