Milieu

China verbiedt plastic import: de Europese scenario’s

Door Externe bijdrage

Door Nina Poels  Dit artikel verscheen op woensdag 6 juni op De WereldMorgen. De link naar het origineel kan je hier aanklikken. Met dank aan Nina Poels en aan de redactie van DWM. Meer dan de helft van 's werelds plasticafval werd geëxporteerd naar China. Verleden tijd, want sinds 1 januari 2018 verbiedt China de import van 24 soorten afval. Gevolg is een... » lees meer

Schone lucht met Dutch design in China

Door Dirk Nimmegeers
schone lucht

Schone lucht uit artistieke luchtzuiveraars op de stadspleinen en uit deelfietsen, plus een aanzet tot breed milieubewustzijn: dat is het streven van een Nederlandse designer en zijn Chinese partners. Een luchtzuiveraar van zeven meter hoog maakt een rondreis door China voor schonere lucht. Smog Tower Het torentje ioniseert de moleculen van de lucht. Dat wil zeggen: hij haalt per uur vervuilende stofdeeltjes uit... » lees meer

Ook in Myanmar een diepzeehaven en speciale zone aan kust?

Door Jan Jonckheere

Na de in werking stelling van een olie- en een gaspijpleiding van de Myanmar kust naar Kunming denkt China al aan nieuwe Belt &Road (B&R) projecten in het land. CITIC wil van Kyaukpyu een florissante diepzeehaven maken naast een nieuw uit te bouwen speciale zone. Een lokaal waakzaamheidscomité kijkt al kritisch toe. Ook Chinese projecten voor waterkrachtcentrales wachten op een... » lees meer

Deelfietsen: met een app naar een groener China

Door Dirk Nimmegeers
deelfietsen

De Chinezen fietsen weer. In het land waar de auto meer en meer regeert komt de fiets terug, en hoe. Het deelfietsen met apps is een voorbeeld van vernieuwende technologie en ondernemingsgeest. En, het is een extra route om te ontsnappen aan de vervuiling. Vrienden en bezoekers van China kennen nog het beeld van duizenden fietsers op straat in de Mao-tijd.... » lees meer

Geslaagde herbebossing, te verbeteren biodiversiteit

Door Frank Willems
herbebossing

China heeft de grootste herbebossingsprojecten ter wereld uitgevoerd. Er is daarbij te weinig gedacht voor biodiversiteit. Maar onderzoekers hebben goede hoop. Sinds de jaren 70 doet China aan massale herbebossing.  Eeuwenlange houtkap had al grote delen van China kaal achtergelaten. In de periode van de Grote Sprong Voorwaarts werd een echt dieptepunt bereikt. Het gevolg was bodemerosie en in sommige regio’s woestijnvorming.... » lees meer

Gele reus wordt groene koploper

Door Externe bijdrage
oudeindustr

Met instemming van John Vandaele publiceert Chinasquare hierbij zijn artikel over China en het milieu uit het merkwaardig MO-dossier 'De wereld wordt Chinees'  dat we de lezer graag aanbevelen. Zoals steeds bij externe bijdragen zijn die voor rekening van de auteur en is de redactie van ChinaSquare het niet noodzakelijk eens met de volledige inhoud. De ene trein kan de andere... » lees meer

Na Parijs zet China zijn beste beentje voor

Door Externe bijdrage
images

In het Nederlandse opinietijdschrift HP/De Tijd verscheen na COP21 in Parijs een interessant commentaarstuk over de rol van China in het tegengaan van klimaatverandering. We brengen hier enkele citaten. Het volledige artikel is te lezen op de website van HP/De Tijd. Afgelopen weekend wisten onderhandelaars op de klimaattop COP21 in Parijs een akkoord te bereiken over het tegengaan van klimaatverandering. De... » lees meer

Klimaatakkoord Parijs dank zij China?

Door Jan Jonckheere
klimtparijs

Toen de klimaattop in Kopenhagen mislukte, werd de schuld door sommigen gegeven aan  de ontwikkelingslanden met China voorop. Is het dan nu aan China toe te schrijven dat de klimaattop in Parijs gelukt is? Het heeft er inderdaad alle schijn van dat het Parijse voorzitterschap beter de centrale financiële bezorgdheid van de ontwikkelingslanden in de onderhandelingen en in het uiteindelijke... » lees meer

Luchtvervuiling Beijing: alarmfase rood (update)

Door redactie
beijing_smog_970-630x420

In Beijing is voor het eerst alarmfase rood voor de luchtvervuiling afgekondigd. Dat is de hoogste van vier fasen in een systeem dat in oktober 2013 ingevoerd is. De rode alarmfase blijft van kracht van dinsdagmorgen tot donderdagmiddag. Tegen dan moet een koudefront de giftige mist wegjagen.Fase oranje was al van kracht sinds zaterdag. Maandag klom de AQI (een maat voor... » lees meer

13-de vijfjarenplan benadrukt ook biodiversiteit

Door Jan Jonckheere
biodivers

China dat al de UN-doeleinden over biodiversiteit voor 2015 heeft bereikt, kijkt al verder de toekomst in. De acht krachtlijnen die het 13-de vijfjarenplan over biodiversiteit nastreeft zijn al bekend. Een doel hierbij is de arme bevolking in zuidwest China met zijn rijke fauna en flora, te doen omschakelen van een overexploitatie van gronden en bodemrijkdommen naar meer milieuvriendelijk toerisme.  China telt... » lees meer

Archief