Landelijk

Een groen licht schijnt over de Chinese landbouw

Door Jan Jonckheere

De jaarlijkse Conferentie over de landbouw heeft in het verlengde van het partijcongres de nadruk gelegd op kwaliteit en efficiency. Dit houdt onder meer milieuvriendelijke teeltmethodes in die mede de heropleving moeten bewerkstelligen. Rond de jaarwisseling wordt normaal een Conferentie gehouden die enkel over de landbouw gaat. Hierin wordt de toon gezet voor de ontwikkeling van het komend jaar. Tijdens de... » lees meer

Visvoer cruciaal in groenere aquacultuur

Door Jan Jonckheere

Het gebruikte visvoer in de aquacultuur is bepalend voor de toekomst van deze sector. Het grootschalig voeren met kleine visjes uit de zee dreigt de voedselketen uit evenwicht te brengen. Chinese bedrijven zoeken mee naar organische alternatieven. Chinese visboerderijen brengen meer vis voort dan alle andere landen samen. Volgens FAO-cijfers groeide de opbrengst van de aquacultuur tussen 2009 en 2014 van... » lees meer

Landbouwconferentie 2016 beëindigd

Door redactie
landbwconf16

De landbouwconferentie in Beijing die de taken voor het volgend jaar en het volgende vijfjarenplan uitstippelt is beëindigd. De klemtoon in de toekomst ligt op een beter aanbod van de landbouwproducten, een hervorming van het grondensysteem en op de voedselveiligheid. Zoals elk jaar wordt de jaarlijkse economische conferentie gevolgd door een conferentie die het landbouwbeleid voor het komende jaar uittekent. Vooreerst moet... » lees meer

China wordt grootste invoerder van voeding

Door redactie
invoerlandbw

Volgens statistieken voerde China in 2013 voor $ 100 miljard aan landbouwgoederen (voeding, veevoer, katoen) in. China Briefing verwacht dat China tegen 2018 met  480 miljard yuan de grootste invoerder wordt van  voeding. Om de voedselzekerheid te garanderen voert China een politiek om zoveel als mogelijk zelfbedruipend te zijn voor basisgranen zoals tarwe, rijst of maïs. Aanvullend voert het land basisproducten... » lees meer

Plan voor duurzame landbouw tot 2030

Door redactie
susagricult

Verschillende instanties en ministeries hebben samen een plan uitgevaardigd voor duurzame landbouw tegen 2030. Het grondgebied wordt ingedeeld in 3 soorten landbouwgebieden. Tussen 2015 en 2030 staan vijf taken op het programma die tot een goed einde moeten worden gebracht. Het plan is een gemeenschappelijk werkstuk van het ministerie van Landbouw, de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie, het ministerie van Wetenschap en... » lees meer

Nieuwe richtlijn voor overdracht van grond op platteland

Door redactie
Naar grotere boerderijen

De Chinese regering heeft vorige donderdag een richtlijn uitgevaardigd voor de overdracht van gebruiksrechten op grond in het platteland. Bedoeling is een gezonde ontwikkeling van een markt. Naar grotere boerderijen De maatregel past in het breder kader van ontwikkeling van het platteland. De nieuwe regels moeten enerzijds de rechten van de boeren en van de dorpscollectieven beschermen, en... » lees meer

Naar registratie van alle landbouwgronden

Door redactie
agriland

De regering wil de landbouw zo hervormen dat vele kleine lapjes grond onder grotere coöperatieven gaan vallen en dat grootschalige landbouw gepromoot wordt. Het eerste wat daartoe moet gebeuren is het duidelijk afbakenen van de grondrechten voor iedere boer. Met deze registratiebeweging op grote schaal wordt volgend jaar begonnen. Zoals bekend zit China in een voortdurend proces van industrialisering en verstedelijking waarbij... » lees meer

Milieuvriendelijke graanproductie

Door redactie
agro

In het septembernummer van het tijdschrift Nature brengt een team onder leiding van Zhang Fusuo van de Landbouwuniversiteit van Beijing verslag uit over een driejarig onderzoek naar mogelijkheden om de graanproductie van China op te drijven zonder de vervuiling van het grondwater met nitraten te verergeren. Wanneer de Chinese bevolking omstreeks 2030 zal pieken op 1,47 miljard mensen, dan zal er... » lees meer

Naar meer grootschalige intensieve landbouw

Door redactie
Weldra verleden tijd?

Volgens  South China Morning Post heeft het Agricultural Cultivation Bureau van het Ministerie van Landbouw recentelijk 1.700 boerderijen en 3.200 agro-bedrijven in de sectoren zaadverdeling, zuivel en rubberproductie overgenomen. Dit volgt op eerdere samensmeltingen van kleinere ondernemingen onder de paraplu van staatsbedrijven zoals China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corp. Weldra verleden tijd? Het zijn voorbeelden van de... » lees meer

Gedeeltelijke beperking van de Ramadan in Xinjiang

Door redactie
etende moslims

Lokale overheidsinstellingen in Xinjiang hebben voor sommige bevolkingsgroepen een verbod uitgevaardigd om deel te nemen aan de Ramadan. Leden van de Communistische Partij, staatsambtenaren en studenten wordt er hier en daar op gewezen dat zij niet mogen vasten of dat het hen ten zeerste wordt afgeraden. Het is een maatregel genomen in sommige ziekenhuizen, handelsbureaus van de overheid, een weerstation, onderwijsinstellingen.... » lees meer

Archief