Milieu

De vangst van padden bestraft.

Door redactie
padden

Burgers die padden vingen en doodden voor de verkoop als consumptie-artikel, zijn gearresteerd. Er bestaan lijsten van bedreigde soorten in China. Met wetten wordt de bescherming  geregeld. Het behoud van de biodiversiteit is overheidsbeleid. Het is noodzakelijk de cultuur van respect voor dieren en planten verder te bevorderen. Iemand uit het district Chun'an, in de kustprovincie Zhejiang, is gearresteerd voor het... » lees meer

Dit jaar verkoop 800.000 groene auto’s verwacht

Door redactie
greencars

Dit jaar verwachten de Chinese media dat er 800.000 groene auto's verkocht worden. Het aantal bedroeg 507.000 vorig jaar en lag daarmee sterk onder het plancijfer dat 700.000 bedroeg. Ondertussen wil de overheid dat naast de 150.000 oplaadpunten er dit jaar nog 800.000 bijkomen. Vorig jaar groeide de verkoop van het aantal elektrische voertuigen en plug-in hybriden met 50 % en... » lees meer

Strategisch grondenplan bestemt het grondgebied

Door redactie
landbouwgd

China heeft zijn eerste strategisch grondenplan opgesteld dat de ontwikkeling en het behoud van het grondgebied regelt. De eerder al geldende richtlijn voor het behoud van 120 miljoen ha cultiveerbare landbouwgrond wordt gehandhaafd zowel naar 2020 als naar 2030 toe. Landbouw niet onder 120 miljoen haDe regering heeft zaterdag een plan aangenomen dat tot 2030 het behoud... » lees meer

Beperking afsteken van vuurwerk is moeilijk, maar nodig voor milieu

Door redactie
afsteken van vuurwerk

Maatregelen om het afsteken van vuurwerk en rotjes te beperken zijn nodig. De traditie om het nieuwe jaar te verwelkomen met geknal, kleurrijke explosies en rook maakt de luchtvervuiling erger. De bestrijding hiervan is niet eenvoudig, vanwege economische en sociale bezwaren.   Met honderdduizenden explosies van vuurwerk en rotjes in Beijing alleen al is vorige week op vrijdagnacht het Chinese Nieuwjaar gevierd. Waar... » lees meer

Beijing heeft meer dan 2 miljard m³ water uit de Yangtze ontvangen

Door redactie
Beijing

Naar Beijing is intussen 2 miljard m³ water van de Yangtze overgeheveld. Het water is voor het gebruik door 11 miljoen inwoners van de Chinese hoofdstad. Twee miljard m³ is de hoeveelheid water die naar Beijing is gebracht sinds december 2014. Toen is het project in gang gezet om water van het zuiden naar het noorden te pompen.De watermaatschappijen van Beijing hebben... » lees meer

Nieuw voedselschandaal in de maak?

Door redactie
foodscan1

Volgens The Beijing News werd bij Tianjin ontdekt dat er in 50 werkplaatsen al 10 jaar lang specerijen en kruiden van bekende voedingsmerken worden nagemaakt. De nepproducten krijgen een origineel lijkende verpakking. De jaarlijkse omzet zou 100 miljoen yuan hebben bedragen. Volgens het blad The Beijing News  kwamen de namaakvoedingsproducten uit een goed georganiseerd netwerk van 50 werkplaatsen, met bewakingscamera’s om buitenstaanders... » lees meer

Groene huisvesting een trend in de toekomst

Door redactie
kowloongb

Groene huisvesting valt in China weliswaar duurder uit dan de conventionele, maar de nationale- en lokale toelagen vlakken deze ongelijkheid weg. Feit is dat dit zonder meer de trend bij uitstek wordt van de huisvestingssector in de  toekomst. Eerste project zero koolstof uitstoot- in Kowloon (Hongkong)Met een verstedelijkingsgraad in China van 56 % in 2015 overstijgt de... » lees meer

Luchtvervuiling in de winter, een terugkerende uitdaging

Door redactie
smog-en-politie

Bijna 62 % van de Chinese steden in een onderzoek van het Milieuministerie had woensdag te lijden van luchtvervuiling. Er wordt opgetreden tegen bedrijven en autobezitters die de milieuregels negeren. Het ministerie baseerde zich op de air quality index (AQI), een meting die de afwezigheid van luchtvervuiling aangeeft. Hoe hoger het cijfer, hoe erger de situatie is. Controleresultaten Er werden controles uitgevoerd in... » lees meer

China verbiedt ivoorhandel dit jaar volledig

Door redactie
ivoorshop

De Chinese regering heeft vrijdag aangekondigd dat ze tegen eind 2017 de handel in ivoor zal stopzetten.  Door de tot nog toe legale handel werden olifanten bedreigd in hun voortbestaan.   'WildAid' prijst de beslissing als ‘het grootste en beste nieuws qua natuurbescherming van 2016’. Probleem is wel dat Hongkong maar tegen 2021 van plan is ook het verbod door te... » lees meer

Opzichters moeten kwaliteit en reserves water bewaken

Door redactie
water-pollution

De Chinese autoriteiten zijn van plan om in een groot aantal regio's opzichters te benoemen voor rivieren en waterlopen.Het systeem van de opzichters die aangeduid worden door lokale besturen moet een betere bescherming bieden van de waterbronnen. Op verschillende niveaus zouden de verantwoordelijken voor het water werken: provinciaal, stedelijk, kantonnaal en gemeentelijk. Op deze manier zorgen zij voor de bescherming... » lees meer

Archief