Milieu

Een uitgewerkte strategie tegen luchtvervuiling

Door Dirk Nimmegeers
luchtvervuiling

De Staatsraad (het kabinet) heeft op 26 april een strategie tegen luchtvervuiling vastgesteld. De regio Beijing-Tianjin-Hebei wordt als eerste onder de loep genomen. De overheid moet actie ondernemen tegen de vervuiling, en tegen de scepsis onder de bevolking. Verschillende ministeries en departementen krijgen de opdracht mee te werken aan het plan dat de centrale regering zal financieren. Alle experts samen Het ministerie van... » lees meer

Alarmfase oranje voor luchtvervuiling in Beijing, Tianjin en Hebei

Door Dirk Nimmegeers
alarmfase oranje

De Chinese hoofdstad Beijng en omgeving is gehuld in zwaar vervuilde rook. Naar verwachting zal de ongezonde situatie voortduren tot en met vrijdag. De regering heeft alarmfase oranje ingesteld en inspecteurs op pad gestuurd. De overheidsdienst voor milieubescherming heeft in Beijing alarmfase oranje ingesteld. Dat is ook gebeurd in de nabijgelegen stadsprovincie Tianjin. Het ministerie van Milieu heeft in Beijing, Tianjin... » lees meer

De bussen in Guangdong gaan groen rijden

Door redactie
ByDebussn

De provincie Guangdong wil dat de komende 5 jaar drie vierden van de provinciale bussen groen rijden. Drie van de vier grootste steden zijn van plan hun gehele vloot elektrisch te maken. Kers op de groene taart is een eerste lijn te Foshan met een door waterstof gedreven tram. In het provinciaal vijfjarenplan van Guangdong wordt sterk het idee van groene... » lees meer

Recycling van verpakkingsafval, een moeilijk verhaal

Door redactie
verpakk

In 2015 werden in China meer dan 30 miljard pakjes verstuurd. Dat leverde 6 miljoen ton afval op. De recycling daarvan is onvolledig. De kosten voor groene verpakkingen lopen ook nog eens op. Biologisch afbreekbare verpakkingen kosten vier keer zoveel als niet afbreekbare. Ondernemers hopen op overheidssubsidies.Volgens het State Post Bureau (SPB) werden in 2015 zo'n 31 miljard pakjes bezorgd... » lees meer

Grootste zonnepanelen centrale in Qinghai

Door redactie
solartibeta

Naast de Longyangxia Dam werden in twee fasen miljoenen zonnepalen geplaatst. Het 27 km2 grote park bevindt zich op het Tibetaans plateau in Qinghai.  Het kan 850 MW energie opwekken, goed voor 200.000 gezinnen. De toestand nuDe NASA heeft in 2013 en vorige maand foto’s vrijgegeven van de zonnepanelencentrale naast de Longyangxia Dam. Het park is volgens... » lees meer

De vangst van padden bestraft.

Door redactie
padden

Burgers die padden vingen en doodden voor de verkoop als consumptie-artikel, zijn gearresteerd. Er bestaan lijsten van bedreigde soorten in China. Met wetten wordt de bescherming  geregeld. Het behoud van de biodiversiteit is overheidsbeleid. Het is noodzakelijk de cultuur van respect voor dieren en planten verder te bevorderen. Iemand uit het district Chun'an, in de kustprovincie Zhejiang, is gearresteerd voor het... » lees meer

Dit jaar verkoop 800.000 groene auto’s verwacht

Door redactie
greencars

Dit jaar verwachten de Chinese media dat er 800.000 groene auto's verkocht worden. Het aantal bedroeg 507.000 vorig jaar en lag daarmee sterk onder het plancijfer dat 700.000 bedroeg. Ondertussen wil de overheid dat naast de 150.000 oplaadpunten er dit jaar nog 800.000 bijkomen. Vorig jaar groeide de verkoop van het aantal elektrische voertuigen en plug-in hybriden met 50 % en... » lees meer

Strategisch grondenplan bestemt het grondgebied

Door redactie
landbouwgd

China heeft zijn eerste strategisch grondenplan opgesteld dat de ontwikkeling en het behoud van het grondgebied regelt. De eerder al geldende richtlijn voor het behoud van 120 miljoen ha cultiveerbare landbouwgrond wordt gehandhaafd zowel naar 2020 als naar 2030 toe. Landbouw niet onder 120 miljoen haDe regering heeft zaterdag een plan aangenomen dat tot 2030 het behoud... » lees meer

Beperking afsteken van vuurwerk is moeilijk, maar nodig voor milieu

Door redactie
afsteken van vuurwerk

Maatregelen om het afsteken van vuurwerk en rotjes te beperken zijn nodig. De traditie om het nieuwe jaar te verwelkomen met geknal, kleurrijke explosies en rook maakt de luchtvervuiling erger. De bestrijding hiervan is niet eenvoudig, vanwege economische en sociale bezwaren.   Met honderdduizenden explosies van vuurwerk en rotjes in Beijing alleen al is vorige week op vrijdagnacht het Chinese Nieuwjaar gevierd. Waar... » lees meer

Beijing heeft meer dan 2 miljard m³ water uit de Yangtze ontvangen

Door redactie
Beijing

Naar Beijing is intussen 2 miljard m³ water van de Yangtze overgeheveld. Het water is voor het gebruik door 11 miljoen inwoners van de Chinese hoofdstad. Twee miljard m³ is de hoeveelheid water die naar Beijing is gebracht sinds december 2014. Toen is het project in gang gezet om water van het zuiden naar het noorden te pompen.De watermaatschappijen van Beijing hebben... » lees meer

Archief