Milieu

Groene huisvesting een trend in de toekomst

Door redactie
kowloongb

Groene huisvesting valt in China weliswaar duurder uit dan de conventionele, maar de nationale- en lokale toelagen vlakken deze ongelijkheid weg. Feit is dat dit zonder meer de trend bij uitstek wordt van de huisvestingssector in de  toekomst. Eerste project zero koolstof uitstoot- in Kowloon (Hongkong)Met een verstedelijkingsgraad in China van 56 % in 2015 overstijgt de... » lees meer

Luchtvervuiling in de winter, een terugkerende uitdaging

Door redactie
smog-en-politie

Bijna 62 % van de Chinese steden in een onderzoek van het Milieuministerie had woensdag te lijden van luchtvervuiling. Er wordt opgetreden tegen bedrijven en autobezitters die de milieuregels negeren. Het ministerie baseerde zich op de air quality index (AQI), een meting die de afwezigheid van luchtvervuiling aangeeft. Hoe hoger het cijfer, hoe erger de situatie is. Controleresultaten Er werden controles uitgevoerd in... » lees meer

China verbiedt ivoorhandel dit jaar volledig

Door redactie
ivoorshop

De Chinese regering heeft vrijdag aangekondigd dat ze tegen eind 2017 de handel in ivoor zal stopzetten.  Door de tot nog toe legale handel werden olifanten bedreigd in hun voortbestaan.   'WildAid' prijst de beslissing als ‘het grootste en beste nieuws qua natuurbescherming van 2016’. Probleem is wel dat Hongkong maar tegen 2021 van plan is ook het verbod door te... » lees meer

Opzichters moeten kwaliteit en reserves water bewaken

Door redactie
water-pollution

De Chinese autoriteiten zijn van plan om in een groot aantal regio's opzichters te benoemen voor rivieren en waterlopen.Het systeem van de opzichters die aangeduid worden door lokale besturen moet een betere bescherming bieden van de waterbronnen. Op verschillende niveaus zouden de verantwoordelijken voor het water werken: provinciaal, stedelijk, kantonnaal en gemeentelijk. Op deze manier zorgen zij voor de bescherming... » lees meer

Beijing: Strijd tegen luchtvervuiling op alle fronten

Door Frank Willems
luchtvervuiling

Er wordt hard gewerkt om de luchtvervuiling in Beijing te beperken. Recentelijk zijn  maatregelen afgekondigd tegen vuile steenkool en voor schonere auto's. Tegen 2020 moet de uitstoot van PM 2.5 fijn stof al met een derde gedaald zijn.Tegen de winter van 2017 moeten alle kolenkachels verdwijnen uit vier districten van Beijing, verschillende districten in buurstad Tianjin en in twee steden... » lees meer

Geluidsoverlast stoort slaap bij kwart van de stedelingen

Door redactie
nachtlawaai

Nachtlawaai stoort een vierde van de Chinese steden, zo blijkt uit een rapport van het Milieuministerie. Het grootste probleem daarbij is dat niet duidelijk is wie bevoegd is om het probleem op te lossen. De belangrijkste conclusie van de studie laat niets te wensen over: lawaai teistert een kwart van de steden zodat de stedelingen er moeilijk de slaap kunnen vatten.... » lees meer

Wereldwijde uitstoot broeikasgassen stabiel dankzij China.

Door redactie
broeikasgassen

Voor het derde opeenvolgende jaar zal de globale uitstoot van broeikasgassen stabiel blijven. Dat is een première. Het verminderen van de afhankelijkheid van steenkool door China is de belangrijkste factor. Maar de vooruitgang is nog onvoldoende om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van het Global Carbon Project waaraan wetenschappers uit de hele... » lees meer

Verliest EU groene voortrekkersrol aan China en VS?

Door redactie
fatih-birol-iea

Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat gedurende de volgende 5 jaar de EU zijn voortrekkersrol qua hernieuwbare energieën zal verliezen ten voordele van vooral China, maar ook de VS. Vandaag vindt in Marrakesh een opvolgingsbijeenkomst plaats van de Parijse klimaattop en in dat kader werd een G20 studie bekend waaruit blijkt dat China ook de leider wordt in groene financiering. [caption id="attachment_71635"... » lees meer

‘Toestand Tibetaans milieu bevredigend’

Door redactie
tibetnatr

Volgens een drie jaar durend onderzoek naar het Tibetaans milieu is de toestand vrij bevredigend en beschikt de regio nog over een van de meest kwaliteitsvolle leefmilieus. Ook het gebruik van schone energie neemt toe. Toch blijkt een kwart van de weiden aan degradatie te lijden. In 2009 keurde de Chinese regering een grootscheeps plan goed over het milieu in Tibet... » lees meer

Vervuilingsbronnen voor heel China in kaart gebracht

Door redactie
Vervuilingsbronnen

Vervuilingsbronnen worden geïnventariseerd in China. Het milieuministerie wil de reële toestand kennen en verbeteren. Sabotage wordt bestraft. Dat is hard nodig, zo bleek onlangs in Xi'an.Toeristen op de oude stadsmuur in Xi'anEind 2017 begint de tweede nationale telling van de bronnen van verontreiniging. Dat heeft de Staatsraad, het kabinet, bekendgemaakt. Er komt een grondige gegevensverzameling in... » lees meer

Archief