Beleid Archives - Pagina 2 van 2 - chinasquare.be | chinasquare.be

Beleid

Derde blauwdruk wil hervormingen op een hoger peil brengen

Door Jan Jonckheere
080510217za

Jan Jonckheere/Dirk Nimmegeers   De eerste hervormingsblauwdruk die de Communistische Partij van China (CPC) in oktober 1984 opstelde bracht de hervormingen naar de steden. In oktober 1993 kwam er een vervolg met als meest spectaculaire innovatie het begrip 'socialistische markteconomie'. Het Centraal Comité doet nu een poging om de hervormingen te vervolmaken. In oktober 2003 werd de derde hervormingsblauwdruk gepubliceerd, waarin geen... » lees meer

Lokale verkiezingen almaar democratischer

Door Jan Jonckheere
stemmen2

De bevolking op het platteland in China kiest zelf de dorpsverantwoordelijken en ook de afgevaardigden in de laagste schakels van het staatsapparaat met name in de townships en de kantons worden rechtstreeks door de bevolking verkozen. Dezen kiezen dan op hun beurt de deputees van de hoger gelegen echelons tot en met het Volkscongres. Westerse waarnemers vinden dat de rechtstreekse... » lees meer

Archief