Eco-fin

Dossier Hongkong (deel 1) De economie

Door Jan Jonckheere

Op 1 juli 1997 heeft het Verenigd Koninkrijk het gebied van Hongkong overgedragen, beter gezegd teruggegeven, aan China. Hongkong werd een Speciale Bestuurlijke Regio, de Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR). Voor de twintigste verjaardag van die Handover bracht ChinaSquare een serie artikelen over Hongkong, verleden, heden en toekomst. Wij hebben die artikelen nu opgeslagen in drie dossiers. Het eerste... » lees meer

De Chinese beurskrach: context en perspectief

Door Externe bijdrage
beurs

Gisteren werd de beurs in China opnieuw door een mini-crisis getroffen. Daarom publiceren we hier een analyse van wat er aan de hand is. Dit artikel verscheen eerder in Marxistische Studies nr. 112. Dit is een externe opinie. Overname betekent niet noodzakelijk dat de redactie van ChinaSquare.be het met alle stellingen in het artikel eens is. De Chinese beurskrach: context en... » lees meer

Hoe de dienstensector hervormen en ontwikkelen?

Door Jan Jonckheere
dienstenbnp

De dienstensector heeft al de nijverheid overvleugeld en deze tendens zal tijdens het komende vijfjarenplan versneld worden. De overheid wil niet enkel de verbruiksdiensten in de hand werken, maar ook de zakelijke diensten verbeteren om stagnatie te vermijden. Van westerse zijde wordt aangedrongen op meer markthervormingen en privatisering in de Chinese diensten. De eerste wens is wel realistisch, maar de... » lees meer

Arrighi in Beijing

Door Medewerker
Economist forecast

Tijdens een verblijf in Beijing in april van dit jaar, was er een discussie tussen twee Chinese academici en twee mensen die een band hebben met ChinaSquare. Prof. Liu Hongshan en prof. Zhi Hui Yang doceren aan de North China University of Technology in Beijing. Anna Broos is lid van het webteam en Rob Groenhuijzen lezer van ChinaSquare. Er kwamen onderwerpen... » lees meer

Aanwending biomassa goed voor milieu en energie

Door Jan Jonckheere
biomaseletrict

Als de boeren hun stro en stengels hergebruiken en ook het dierlijk afval collecteren voor biomassa, helpen ze het milieu te ontlasten en nieuwe energie op te wekken. China’s energiecapaciteit door het gebruik van biomassa is dubbel zo hoog als die van waterkracht en meer dan drie maal die van windenergie. De biomassa-nijverheid kan zo een volmaakte cyclus worden waarin... » lees meer

De totstandkoming van de socialistische markteconomie

Door redactie
logo Qiushi

Dit artikel van Zeng Peiyan werd in 2012 gepubliceerd in de Engelstalige uitgave van Qiushi, het theoretisch magazine van het Centraal Comité v.d. CPC. Het geeft een historisch overzicht en schept op een aantal punten klaarheid (wat is soc. markteconomie? wat zijn de principes achter de hervormingen? ziet de CPC dit als een bijdrage aan het marxisme?). De auteur is... » lees meer

Wind- en zonne-energie plus LED-sector aan consolidatie toe

Door Jan Jonckheere

Zowel in de sectoren van de wind-en zonne-energie als in die van de LED-verlichting dringt een consolidatie zich op. Er komt een einde aan de wildgroei van de laatste jaren. Enkele groten met genoeg onderzoek & ontwikkeling blijven over en vele anderen zullen falen. In de sector windenergie groeide het aantal windmolenfabrikanten van een handvol vijf jaar geleden tot 80 nu.... » lees meer

De mineralen van Tibet

Door Medewerker

‘Tibet support’ groepen beschuldigen China: het zou  tal van kostbare ertsen uit Tibet ‘wegroven’. De term ‘wegroven’ op zichzelf is betwistbaar  want men gaat uit van de premisse dat Tibet geen deel van China zou zijn. Hoe kan je immers in eigen land iets ‘wegroven’? Werden de kolen van Limburg weggeroofd voor  het Waalse staal? Verder hebben de ‘Tibet support’ groepen het... » lees meer

Delta van Parelrivier moet terug groen worden

Door Jan Jonckheere
Uitstoot keramiekfabrieken te Foshan

De provincie Guangdong en de speciale bestuurlijke zone Hongkong zijn het eens om de kwaliteit van het leven in de Parelrivier-delta te verbeteren. Investeringen in milieu worden vastgelegd, uitstootnormen afgesproken, vervuilende fabrieken of varkenskwekerijen gesloten. We focussen op de grootste pijnpunten: de lucht- en watervervuiling. Recente wetenschappelijke studie wijst uit dat luchtverontreiniging in... » lees meer

Heeft Congo iets aan zijn mijnen?

Door redactie
China en Congo

Een Mo-paper van juni 2008 Congo beschikt over rijke reserves van erg gegeerde mineralen. Maar ondanks een florerende internationale markt plukt het land daar nauwelijks de vruchten van. Sinds het voorjaar van 2007 werkt Congo op verscheidene fronten tegelijk om die situatie te keren. Het onderhandelt met China over een ruil van Congolese grondstoffen voor Chinese investeringen in het  (spoor-)wegennet. Verder overweegt... » lees meer

Archief