Stad & Regio

De innovatiecorridor van Guangzhou naar Shenzhen

Door Jan Jonckheere

President Trump is bang van China omdat het land de VS technologisch dreigt te overvleugelen. We analyseren hoe de provincie Guangdong van de corridor tussen Guangzhou, Dongguan en Shenzhen het Chinese innovatiegebied bij uitstek wil maken. Shenzhen heeft niet enkel al buur Hongkong overtroffen in O&O, maar ook qua brp. Dongguan specialiseert zich als het centrum voor slim maakwerk en... » lees meer

Nanjing wil van noordelijk stadsdeel groene speciale zone maken

Door Jan Jonckheere
nanjgcentr

De historische stad Nanjing is er in geslaagd om de nadruk op oude nijverheden als chemie & staal om te buigen naar een economie overwegend op basis van diensten zoals software. Minder succesvol was de stad bij de uitbouw van nieuwe subcentra want dit kwam te vaak neer op het verstedelijken van landelijke gebieden als opslokoperatie. Bij de uitbouw van... » lees meer

Hangzhou: de stad van het Westelijk meer, Alibaba en nu ook van de G20

Door Jan Jonckheere
hangzhoumap

Als voorbeschouwing bij de G 20-top te Hangzhou volgende week alvast dit beeld over de ontwikkeling van de miljoenenstad vooral gedurende de laatste tientallen jaren De eeuwenoude stad rond het Westelijk meer Hangzhou mag volgend weekend de G20 onthalen. Hangzhou dat de afgelopen 3 decennia een grote evolutie en verstedelijking doorlopen heeft, probeert onderzoek, economie en werk binnen een aangenaam milieukader... » lees meer

Shanghai wil financieel- en innovatiecentrum worden

Door redactie
pudongfin

Zo nieuw is het niet dat Shanghai zich tegen 2020 wil ontpoppen als een internationale financiële hub, maar de wereldstad is aardig op weg. Meer recent is het streefdoel om zich binnen 3 jaar om te vormen tot innovatiecentrum. Hierin wordt de metropool gesteund door de regering die vorige week ook in 3 andere regio’s centra heeft aangeduid waar innovatie... » lees meer

Positieve feiten over Xinjiang, uit de staatsmedia. Een alternatieve visie

Door Jan Jonckheere
gaotaikashgr

Naar aanleiding van 60 jaar Autonome Regio Xinjiang namen we uit de Chinese pers drie achtergrondverhalen over uit het dagelijkse leven: een eerste sectie behandelt de renovatie van de leemstenen huizen in Kashgar,  een tweede gaat over tweetaligheid in dit veeltalige gebied en ter afsluiting hebben we het over de minderheden die ook al de smaak van e-commerce te pakken krijgen.  Disclaimer:... » lees meer

Wuxi wil zowel slimme als duurzame stad zijn

Door Jan Jonckheere
wuxiligg

De stad Wuxi die traditioneel als industriestad weinig milieuvriendelijk was, slaat resoluut een dubbele nieuwe weg in. Enerzijds ontplooit de stad diverse activiteiten om een groene milieuvriendelijke stad te worden met een duurzaam beleid. Anderzijds wil Wuxi als leidende stad in “Internet of Things”-technologie dat haar politiek op de diverse domeinen “slim” wordt. Hoe wil Wuxi deze combinatie verwezenlijken? [caption id=""... » lees meer

Guizhou: minder achtergebleven dan je denkt

Door Jan Jonckheere
guizhoumappref

De provincie Guizhou heeft de reputatie arm, achtergebleven te zijn en ook weinig vruchtbaar door de talrijke bergen en bossen. Een bezoek kon ons overtuigen dat de aanleg van autosnelwegen en supersnelletreinlijnen op schema zit en dat de verstedelijking vrij snel vordert. Dat binnenkort alle arrondissementen en latere alle dorpen met wegen bereikbaar zullen zijn, draagt ook bij aan de... » lees meer

Ruimtelijke planning gaat de boer op

Door Jan Jonckheere
liuxian2020

De 3 concentraties waarbij vooral woongronden van boeren geconcentreerd worden, zijn een middel om tot een meer rationele opdeling van de ruimtelijke ordening in de landelijke gebieden te komen. Gezinnen beschikken na herhuisvesting quasi over dezelfde diensten als in de steden. Wanneer dan ook de rurale coöperatieven hierin betrokken worden, wordt het helemaal boeiend. Uitzicht Liuxian in... » lees meer

Creatieve nijverheden in volle opgang

Door Jan Jonckheere
artvillages

Onder druk van protesterende kunstenaars en van de publieke opinie heeft China zijn politiek over afgedankte bedrijfspanden in stadscentra veranderd . Deze panden werden vernieuwd ten voordele van de culturele en creatieve nijverheden. Nu heeft zowat elke grote stad zijn ontwikkelingsplan die de omvorming van “Made in China” naar “Created in China” gestalte geeft en de creatieve en culturele zones ondersteunt. [caption id="attachment_45787"... » lees meer

7 miljoen sociale woningen gepland

Door Jan Jonckheere
huisvsoc

De regering plant opnieuw 7 miljoen sociale woningen en wil de in aanbouw zijnde 4,8 miljoen afwerken. Een gelegenheid om te analyseren hoe China het aan de markt toevertrouwen van het huisvestingsbeleid sociaal probeert te corrigeren. De historiek daarvan kent verschillende formules. Gedurende de recentste dertig jaar werd grote vooruitgang gemaakt wat de stedelijke huisvesting betreft. De gemiddelde leefruimte die in... » lees meer

Archief