Stad & Regio Archives - Pagina 2 van 4 - chinasquare.be | chinasquare.be

Stad & Regio

De herontwikkeling van oude buurten in Guangzhou en Shenzhen

Door Jan Jonckheere
sanjiuplanning

De provincie Guangdong heeft een drievoudige politiek om oud patrimonium een nieuwe bestemming te geven: oude fabrieken en werkplaatsen verhuizen uit het stadscentrum naar nijverheidszones en oude stadsdelen krijgen een nieuwe functie, maar daarover moeten de bewoners hun fiat geven. Het moeilijkst is de operatie in de stadsdorpen waar ook een gekwalificeerde meerderheid binnen het dorp akkoord moet gaan met... » lees meer

Stadsplanning in Guangzhou en Shenzhen

Door Jan Jonckheere
guangzhouplan

In een eerste artikel vergelijken we de evolutie van de stadsplanning in de eeuwenoude stad Guangzhou (Kanton) met deze in nieuwkomer Shenzhen. Deze planning vertoont zowel verschillen als gelijkenissen zoals het grondtekort. In een volgende aflevering onderzoeken we de herbestemming van oude sites in beide steden en meer bepaald wat met de voormalige stadsdorpen gebeurt. De provincie Guangdong werd tijdens de... » lees meer

Peking herneemt het initiatief met Bohai-cirkel

Door Jan Jonckheere

Tijdens de tachtiger jaren was de Parelrivierdelta de avant-garde van de hervormingen. Tijdens de negentiger jaren heeft Deng Xiaoping Shanghai, Pudong en de delta van de Jangtse met succes het hervormingspad opgestuurd. Nu is het de beurt aan Peking en Tianjin om met de gebieden rond de Bohaizee terug het initiatief te herwinnen. De regio van de Bohaicirkel omvat het... » lees meer

Xinjiang krijgt veel steun voor ontwikkeling

Door Jan Jonckheere

31 grote staatondernemingen zijn van plan gedurende het huidige vijfjarenplan voor 991 miljard yuan te  investeren in de regio, voornamelijk in de uitbouw van energie, maar ook in infrastructuur. Xinjiangs bestuur zal samen met de betrokken ministeries zwaar investeren in onderwijs maar eveneens in verkeersinfrastructuur. Tenslotte zullen diverse prefecturen jaarlijks van 10 miljard steun kunnen genieten van hun respectieve 20... » lees meer

Guangdongs nieuwe ontwikkelingsstrategie

Door Jan Jonckheere

De provincie Guangdong wil dat de weinig technologische- en vervuilende nijverheid van de Parelrivierdelta verhuist naar andere delen van de provincie om van de PRD een hoogtechnologische, sociale en ecologische hub te maken. Hoe denkt de provincie te slagen in het ambitieus opzet? Guangdong is China’s meest zuidoostelijke provincie. Ze is dicht bevolkt hoewel ze nog geen 2 % van China’s... » lees meer

Succesverhaal Shenzhen 30 jaren oud

Door Jan Jonckheere

Shenzhen staat symbool voor China’s economisch wonder. Groot geworden door arbeidsintensieve nijverheden, blijken deze nu meer naar de binnenprovincies te trekken. Zal Shenzhen er in slagen op voornamelijk high-tech en een kenniseconomie over te schakelen zoals politici en planners voorschrijven? Shenzhen: eerste kennismaking Shenzhen ligt in Zuid-China aan de oosteroever van de Parelriviermonding juist naast Hong Kong. Bijna 2000 km² groot telt... » lees meer

Stadsdorpen, het thuis voor migranten

Door Jan Jonckheere
Huizen die mekaar "kussen"

Driekwart van de migranten woont in stadsdorpen; dit zijn rurale dorpen die omsingeld zijn door de stad. Daar wonen ze in huizen die door de oorspronkelijke rurale bewoners uitgebreid werden zodat deze van hun huur kunnen leven en zelf niet meer hoeven te boeren. We onderzoeken enerzijds hoe het verbond tussen de oude ruralen en de migranten werkt en anderzijds... » lees meer

Hoe groen is Shanghai zelf ?

Door Jan Jonckheere
straatlpzon

Volgend jaar wordt in Shanghai de Wereldexpo 2010 gehouden onder het thema ‘Betere stad, beter leven’. Vandaar de voor de hand liggende vraag: “Hoe groen is Shanghai zelf?”. Voor het antwoord op deze vraag baseren we ons op een studie van de VN-commissie over het leefmilieu.  Het milieubeleid in Shanghai wordt gevoerd door het ‘Bestuur voor Milieubescherming’, dat afdelingen heeft in... » lees meer

Dossier Centraal-China

Door Jan Jonckheere
Changsha

In onze reeks kennismakingen met diverse steden en regio’s zijn we in Centraal-China aanbeland. We bezochten en belichten de provincies Hunan en Hubei en hun respectievelijke hoofdsteden Changsha en Wuhan. In Changsha praatten we met de onderdirecteur van het pilootproject van drie steden die ecologisch meer gaan samenwerken, en in Wuhan met de manager van het op stapel staande ‘Central... » lees meer

Wat drijft China’s megasteden?

Door Jan Jonckheere
Centrum Xian

Overgenomen uit het tijdschrift "Streven" juni 2009 China's stadsbevolking verdubbelde de laatste dertig jaar; ze zal binnen vijftien jaar nog eens een aangroei kennen van 350 miljoen, waarvan 240 miljoen inwijkelingen van het platteland. Decennia lang stimuleerde China de uitbouw van kleinere steden om waterhoofden te vermijden. Nu echter vinden wetenschappers dat de bestaande Chinese steden... » lees meer

Archief