Dirk Nimmegeers

Dirk Nimmegeers is afgestudeerd in Germaanse Talen (RU Gent) en heeft als leraar Engels gewerkt in Terneuzen (NL).

In 2005 werd hij redactielid van China Vandaag, het blad van de Vereniging België – China. Voor dit blad is hij ook verantwoordelijk voor de samenstelling van de rubriek Welingelichte Bronnen (nieuwsoverzicht). In 2009 was hij mede-oprichter van de website ChinaSquare.be.

Hij is actief lid van de Vereniging België China en van SACU (Society for Anglo Chinese Understanding). In 2015 publiceerde hij bij SAGE, in The International Communication Gazette: Presentation of China in online West European media. Dirk heeft ook bijdragen gepubliceerd in China Eye (het blad van SACU), China 2025, De Volkskrant, MO*, Uitpers en De Wereldmorgen.

‘Als er één land is waar het socialisme een tweede kans krijgt en verdient, is het China’. Dirk bestudeert China omdat hij erachter wil komen of dit klopt.

Facebookpagina
LinkedIn

Archief