Tag Archief

China verlaagt personenbelasting

Door Frank Willems

Het Chinese parlement heeft een ontwerp van nieuwe belastingregels bekend gemaakt. De personenbelasting wordt verlaagd in de hoop dat de Chinees zijn hoger netto inkomen aan meer consumptie zal besteden. In het nieuwe systeem zal de grote meerderheid van de mensen minder belasting betalen. Vooral personen met een jaarinkomen van minder dan 300.000 yuan zullen er bij winnen. Voortaan zullen personen met... » lees meer

Lonen, belastingen en energieprijzen te hoog?

Door redactie

Het Engelstalige partijblad People’s Daily publiceert een merkwaardig artikel. Zijn de lonen, de belastingen en de energieprijzen in China te hoog?     Aanleiding zijn de uitspraken van  Cao Dewang , de voorzitter van Fuyao Glass Industry Group. Die kondigde aan dat hij voor één miljard dollar gaat investeren in nieuwe fabrieken in de VS. In China is de maaknijverheid volgens hem aan... » lees meer

China wil belastingontwijking wereldwijd aanpakken

Door redactie

Op de vergadering van ministers van financiën en centrale bankiers van de G20 in Chengdu heeft de Chinese minister van financiën Lou Jiwei zich voluit achter de plannen geschaard om internationale belastingontwijking aan te pakken: hij stelt een internationaal belastingsysteem voor. Bijeenkomst in Chengdu Lou Jiwei riep op tot meer internationale samenwerking voor een correcte inning van belastingen. Lou... » lees meer

Belastingdiensten van 46 landen samen in Beijing

Door redactie

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) brengt regelmatig belastingdiensten uit de hele wereld samen op zijn Forum on Tax Administration (FTA). Het tiende FTA is deze week te gast in Beijing. China vindt dat de belastingdiensten wereldwijd moeten samenwerken. De OESO (Engels: OECD) heeft in 2002 een instelling gecreëerd om belastingdiensten uit 46 landen (waaronder ook niet-leden van de... » lees meer

China gunstig tegenover heffing Tobintaks

Door redactie

Het hoofd van de Chinese “Vreemde valuta”-dienst Yi Gang wil dat de Tobintaks wordt geheven om de speculatie tegenover de yuan te verminderen. Het is een duidelijk teken dat Beijing zijn munt stabiel wil houden. Yi Gang Yi Gang is vicevoorzitter van de Chinese Centrale Volksbank en staat tezelfdertijd aan het hoofd van de Dienst “Foreign Exchange”. Al... » lees meer

Vervuilers belast en beboet in China

Door redactie

De Staatsraad, het Chinese kabinet, lanceert een voorstel om ondernemingen belastingen te laten betalen voor het dumpen van giftige stoffen en afval in grond en water, de luchtverontreiniging die ze veroorzaken en de geluidsoverlast. Desnoods zal de belasting in een boete worden omgezet. Er is hiervoor een ontwerp opgesteld waarover de bevolking wordt geraadpleegd. Het plan bevat het voorstel om belastingen... » lees meer

Kadaster in 2015 (deels) operationeel

Door redactie

Het Amerikaanse tijdschrift Stratfor wijdt een interessante bijdrage aan maatregelen die de regering neemt om de vastgoedsector af te koelen, in het bijzonder het opstellen van een nationaal kadaster, een project waar al lang van gesproken wordt maar waar in 2015 schot moet in komen. Op 22 december heeft de regering bekend gemaakt dat in 2015 een aantal al lang aanslepende... » lees meer

Hervormingen één jaar na het derde Plenum

Door Frank Willems

In november 2013 kondigde het derde Partijplenum vergaande economische hervormingen aan. Daarmee is begonnen in een context van (voorspelde) tragere groei en kortetermijnmoeilijkheden ten gevolge van structurele aanpassingen. Hoever staan we een jaar later? De Chinese Engelstalige krant Global Times vat het samen in drie delen, via gesprekken met bekende economisten en op basis van officiële documenten. Financiële hervormingen De blauwdruk van... » lees meer

De stand van zaken 168

Door redactie

Shanghai blijft eerste containerhaven --Shanghai bleef het afgelopen jaar de meest drukke containerhaven: de omslag steeg met 3,3 % tot 33 miljoen TEUs. Het was in 2010 dat Shanghai groter werd dan de containerhaven in Singapore. Het voorbije jaar kon in het belangrijkste kanaal van de Yangshan diepzeehaven in beide richtingen worden gevaren. Ook de Londense Baltic Exchange opende een kantoor... » lees meer

Echtscheidingen om belastingen te ontwijken

Door redactie

Het aantal echtscheidingen in Beijing is dit jaar al met 41% toegenomen. Er zijn er nu al bijna 40.000. Niet dat het plots zoveel slechter gaat in de Chinese gezinnen. Sommige koppels hopen door te scheiden een nieuwe belasting van 20% op de winst bij verkoop van onroerend goed te vermijden. Waarschuwing in Shanghai In maart dit... » lees meer

Archief