Categorie: Internationaal

Internationaal Actueel

G20 zoekt consensus over faire en duurzame ontwikkeling

Op de G20-top in Buenos Aires heeft de Chinese president Xi Jinping vier voorstellen gedaan om tot een meer rechtvaardige en duurzame wereldontwikkeling te komen. De BRICS-landen waren het alvast eens in hun streven om het multilateralisme te bewaren en vaardigden een gemeenschappelijke verklaring uit over de hervorming van de WTO.

APEC-top hoort tegengestelde visies van Xi Jinping en Pence

President Xi Jinping en de Amerikaanse vicepresident Pence hebben in hun toespraak voor de APEC elkaar bekritiseerd. Xi riep op tot een wereldwijde samenwerking tegen het unilateralisme en protectionisme. Pence die het BRI-initiatief als een schuldenval bestempelde, vroeg de landen zich te scharen achter het Amerikaans initiatief voor betere infrastructuur. Door de onenigheid kon de top het niet eens worden over een eindcommuniqué.

Papua Nieuw Guinea geholpen voor de Apec-top

Zowel ex koloniale macht Australië als China hebben de voorbije jaren ernstig in het armste APEC-land geïnvesteerd en wedijveren om invloed ook bij de organisatie van de top. Tevens bestaat een wedijver tussen China en Taiwan om diplomatieke erkenning door de eilanden uit de Stille oceaan. China wordt door 7 eilanden erkend en Taiwan door 6.