De Leestafel # 26

Leestafel
shopping in Hainan, 2024. Spring Festival holiday spurs duty-free consumption (Xinhua/Guo Cheng) disclaimer

Op deze leestafel een artikel over China als ‘retailmacht’ en een rapport (119 pp.) over ontkoppeling, beide met een link naar Nederland en dan vooral het Nederlandse bedrijfsleven. We lezen de analyse van specialisten die zich afvragen wat we kunnen leren van de economische en technische prestaties van China, en die bepaalde vooroordelen willen bestrijden. Sommige Nederlandse ondernemers maken zich toch zorgen, bijvoorbeeld over de successen van de Chinese webshops, anderen (ASML) krijgen verbod van de VS om nog langer met China te handelen. Er zijn echter ook ondernemers die ‘een meer evenwichtige relatie willen, zowel met de VS als met China’. En, over ondernemers gesproken: Jenny Clegg, een levenslange vriendin van China, legt uit dat de speciale verstandhouding tussen die bevolkingsgroep en de CPC wortels in het verleden heeft.
‘Slechts’ drie stukken, maar voorlopig genoeg om de leeshonger te stillen
?

RETAILTRENDS via CHINA TALK
China: van fabriek van de wereld naar retailgrootmacht? Deel 1

Samen met een drietal Rabobank experts schreef Ed Sander (China Talk) voor RetailTrends, ‘het medium voor professionals in retail en brands’ drie artikelen over de invloed van China op (online) detailhandel. Deze vier specialisten zijn onder de indruk van het feit dat ‘China de grootste economie ter wereld wordt en op vele vlakken het Westen heeft ingehaald’. Zij weten waarover ze schrijven omdat ze via contacten, reizen en informatie dit fenomeen al langer grondig bestuderen. In het eerste deel van het drieluik – China, van fabriek van de wereld naar retailgrootmacht? – beschrijven ze de enorme sprongen die het land gemaakt heeft in 30 jaar, op gebieden zoals handel, economie, onderzoek en maatschappelijke ontwikkeling. Ze hebben het ook over nearshoring, het produceren van goederen dichter bij huis, in plaats van in verre landen. Hun doel is om ‘een genuanceerd beeld te schetsen van China als fabriek van de wereld en zijn relatie met het Westen. Ze willen naar eigen zeggen de lezer uitdagen om na te denken over mogelijke kansen, bedreigingen, vooroordelen en (eventueel onjuiste) aannames en slagen daar ook in. Dit, ondanks het feit dat ze een van die aannames, afkomstig uit een bepaalde propagandistische hoek, menen te moeten bevestigen (“vandaag de dag kent China, los van de Oeigoeren, meer vrijheid dan je zou denken”). Hun conclusie is alvast de moeite waard: lees de laatste alinea ‘Dus wat kunnen we leren?’, maar niet zonder eerst het hele en vlot leesbare artikel zelf doorgenomen te hebben. Deel 2 van het drieluik zal gaan over disruptieve Chinese platforms, hun kracht en snelheid en over vraagstukken rondom data en privacy. In deel 3 – Chinese rommel? – behandelen de auteurs de productie van spullen en arbeidsomstandigheden.

Ed Sander, een China Digital Tech Researcher, is geen onbekende voor de lezers van ChinaSquare: we namen verschillende artikelen van hem over (zoals de reeks over China’s grote internetschoonmaak) of verwezen naar hem in onze eigen stukken.

LEIDEN ASIA CENTRE
Dealing with Decoupling from China: Business Strategies in a Changing World

Professor Frank Pieke en Bert Hofman, twee vooraanstaande sinologen, met als werkveld West-Europa en Azië, geven de beschrijving van een onderzoek naar de vraag hoe westerse en Singaporese bedrijven ‘een productieve en voordelige relatie met China kunnen blijven onderhouden zonder al te grote afhankelijkheid van China’. De onderzoekers peilden ook naar de kwetsbaarheid voor binnenlandse veranderingen in China. Anderzijds was het een doel van de studie om na te gaan hoe bedrijven uit verschillende landen van elkaar kunnen leren de risico’s te beheersen die voortvloeien uit het zakendoen met China nu er in toenemende mate beperkingen van hun relatie met China dreigen als gevolg van politieke overwegingen en strategische risico’s, met name vanwege de toenemende spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Daarom blijken bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven stilaan kritisch te zijn over de Nederlandse steun aan de Verenigde Staten. Zij pleiten voor een meer evenwichtige omgang met zowel de VS als China. Het project Dealing with Decoupling from China omvatte interviews met vertegenwoordigers van 60 bedrijven uit Nederland, Singapore, Japan en Duitsland. Het rapport erover is direct downloadbaar als pdf  of via de website van Leiden Asia Centre

De opdracht voor het onderzoek kwam van China Kennisnetwerk (CKN) dat de strategische kennisontwikkeling over China wil bevorderen voor de Nederlandse Rijksoverheid. De studie werd ondersteund door het Leiden Asia Centre en het East Asia Institute van de National University of Singapore. Prof. Pieke, Bert Hofman hebben hieraan samengewerkt met Rumi Aoyama, Emma Burgers, Ryan Ho, Kong Tuan Yuen, Tan Chia How and Eric Siyi Zhang. Goed om te weten: ‘de verantwoordelijkheid voor de inhoud en voor de geuite meningen ligt uitsluitend bij de auteurs en houdt geen goedkeuring in door het secretariaat van het Kennisnetwerk China en/of de Nederlandse ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken’.

FRIENDS OF SOCIALIST CHINA
Understanding the role of the private sector in the Chinese economy

Jenny Clegg hield een toespraak voor de lezers van de linkse Britse krant Morning Star over een thema waar (westerse) linksen het moeilijk mee hebben: de vragen die zij zich stellen bij de groei in de afgelopen decennia van de marktverhoudingen en de particuliere sector. Dr. Clegg legt de rol van de privésector in de huidige fase van de Chinese ontwikkeling uit. Zij begint echter met een stuk geschiedenis over de nationale bourgeoisie tijdens de Chinese Revolutie, het verzet tegen de Japanse invasie en de periode van wederopbouw in de fase van de zogenaamde Nieuwe Democratie 1949 tot 1956. Clegg stelt dat nationale kapitalisten in China soms een anti-imperialistische houding aannamen en dat sommigen onder hen bovendien ‘bereid waren het leiderschap van de CPC onder de juiste omstandigheden te aanvaarden’. Volgens haar ‘beïnvloedt dat vandaag de dag nog steeds de houding van de CPC ten opzichte van de particuliere ondernemers.’ In haar toespraak geeft Dr. Jenny Clegg, die al een leven lang een kenner en vriendin van de China is, meer inzicht in het specifieke karakter van de Chinese socialistische markteconomie, waarin de publieke en private sector in wezen een symbiotische relatie hebben, maar waar de staat de algehele controle behoudt.

Copyright Matters
disclaimer
Alle foto’s staan in het artikel dat ze illustreren en waarnaar wordt verwezen, behalve e-commerce bij het retail-artikel van Retailtrends via China Talk Dat is van Xinhua/Liu Lingyi

Print Friendly, PDF & Email