De Leestafel # 37 over Taiwan

Deze week op de Leestafel: bewegingen omheen en in Taiwan. China Academy brengt 4 stukken en een video over politieke ontwikkelingen in Taiwan zelf en meningen van experts en ‘het publiek’ over de militaire oefeningen rond de eilandengroep met als hoofdeiland de de facto autonome Chinese provincie. Daarnaast een analyse door een expert van een Belgische denktank.

THE CHINA ACADEMY
PLA Drills Around Taiwan – China’s Military Strategies and Public Reactions
Het Eastern Theatre Command van de PLA (het Volksbevrijdingsleger) voerde van 23 tot 24 mei de ‘Joint Sword-2024A’ -oefening rond Taiwan uit, waarbij troepen van het leger, de marine, de luchtmacht en de raketmacht betrokken waren. Uit de naamgeving (A) leidt de China Academy af dat dit het begin van een reeks (…B,C,D) zal blijken. De redacteurs menen dat deze oefeningen het onderwerp van de dag in China zelf vormen, zowel op het Chinese eiland Taiwan als op het Chinese vasteland. De lezer krijgt een korte timeline van vroegere manoeuvres en de aanleidingen ervoor. (Voor de aanpak tijdens de drills van mei waren er twee aanleidingen!) en de focuspoints in de online debatten erover.

Regarding Taiwan, Why Doesn’t the US Worry China?
Een (zoals steeds) zelfverzekerde professor politicologie Zhang Weiwei legt dat China veel meer dan alleen militaire macht kan uitoefenen om de huidige Taiwanese patstelling op te lossen. Het artikel is een fragment uit een vraag- en antwoordsessie bij een Maleisische denktank, bijgewoond door professor Zhang.

How Will China Use Military Force to Peacefully Unify Taiwan Island?
Volgens de Chinese strateeg en voormalig luchtmachtkolonel professor Wang Xiangsui is Beijing bezig over te schakelen op een ‘hybride oorlogvoering’, een soort van ‘gedwongen vreedzame nationale eenwording. Met acties van lage intensiteit die worden gevoerd in de ‘grijze zone’ tussen vrede en oorlog.

Why is Military Drills Alone Far from Solving the Taiwan Question ?
Volgens een commentator van de Global Times houden de oefeningen geen boodschap in voor de bevolking van Taiwan, want raken ze die mensen ook nauwelijks. Een van de belangrijkste functies van de drills is, ‘externe krachten’ (guess who) af te schrikken ‘die nog altijd willen ingrijpen in het streven naar hereniging van China’, maar alweer heel wat andere tactieken inzetten om de Chinese ontwikkeling te fnuiken.

Taipei, hoofdstad Taiwan. Foto Xinhua. disclaimer

SOUTH CHINA MORNING POST
Taiwan’s opposition gives William Lai and his DPP minority government a headache
Op het eiland zelf gaan politieke partijen verder met elkaar bitter te bestrijden, waarbij het soms tot handgemeen komt. De twee belangrijkste stromingen beweren van elkaar dat ze Beijing in de kaart spelen. De partij die echt steun zoekt bij de partijen op Taiwan, en die steun nodig heeft om zich te kunnen mengen in Chinese aangelegenheden, is natuurlijk de VS. Washington zal het misschien wat moeilijker krijgen om alle kemphanen te vriend te houden, iets wat ze ook bij de Financial Times beseffen.

EGMONT INSTITUUT
Lai Ching-te Inaugurated in Taiwan: Managing Legislative Turmoil and Cross-Strait Status Quo – Egmont Institute
Ook Jasper Roctus van het Koninklijk Instituut voor Internationale betrekkingen Egmont beschrijft de tegenstellingen in de Taiwanese politiek, en relativeert ze. Zijn stuk is een staaltje van: lippendienst aan de Eén-China politiek bewijzen om te vermijden alle bruggen met Beijing op te blazen, maar intussen Taiwan tegemoet treden als een onafhankelijk land. Waar leidt dat uiteindelijk toe: een advies om Beijing aan het lijntje te houden met beloften over een Comprehensive Agreement on Investment (CAI) of een nieuw verdrag, en intussen een Bilateral Investment Agreement (BIA) met Taiwan te realiseren. Het doel moet zijn: ‘de status quo te normaliseren’. De auteur merkt verder op: ‘Gegeven het feit dat de Europese Volkspartij (EVP), die waarschijnlijk de grootste partij zal worden, in haar manifest oproept tot een langetermijnstrategie ‘inclusief China en Taiwan’, is het denkbaar dat Taiwan een belangrijkere rol zal spelen in het volgende grote beleidsdocument over China (en Taiwan?) dat verder gaat dan alleen een voetnoot.’ Of: hoe sommige Europese politici en academici blind blijven voor de wil van de overgrote meerderheid van de Chinese bevolking (waarvan de burgers in Taiwan een deel zijn) om China te herenigen.


Meer over Taiwan (of liever ‘alles over Taiwan’):
Taiwan: An Anti-Imperialist Resource van het Qiao Collective

Zie ook, voor IT-specialisten, deze video over de (on)mogelijkheden van de VS om de chips-industrie een rol te laten spelen in een uiterst risicovol conflict rond Taiwan

Print Friendly, PDF & Email