DE LEESTAFEL week van 2 april

Op de leestafel vier artikelen met de economie van China min of meer prominent op de voorgrond. Marxistische publicisten verschillen van mening over het socialistische karakter van het systeem in China en de richting die het kiest. Is de huidige geopolitieke strijd onvermijdelijk tussen concurrerende vormen van kapitalisme of tussen tegengestelde ideologieën? Hoe dan ook, een bekende Chinese economist meent dat China zich tegen die strijd, welke vorm hij ook aanneemt, kan verdedigen dankzij een tweesporenbeleid waarin staats- en privé-economie samen een rol spelen, een aanpak die welvaart en eenheid garandeert.

Leestafel
Straatbeeld Beijing 2023 foto Xinhua disclaimer

MORNING STAR
People’s China – what lie
s ahead? (OPINION)

De Amerikaanse communistische burgerjournalist Zoltan Zigedy (pseudoniem van Greg Godels) stelt in dit opiniestuk scherpe vragen bij het socialisme met Chinese kenmerken. Hij spoort (westerse) linksen aan, of beter gezegd daagt hen uit, om ‘de ontwikkelingen in China met waakzaamheid en een kritische blik te observeren’. Volgens Zigedy zelf is de Volksrepubliek China een ‘creatie met een complexe – vaak tegenstrijdige – relatie met andere landen en met het socialistische project’. Hoewel hij Links verwijt dat het de ‘Chinese kwestie’ te vaak reduceert tot de vraag of China wel of niet een socialistisch land is, doet hij aan dit gezelschapsspel zoals hij het noemt in zekere zin mee. Zigedy wil deze kritiek op hem voorkomen door te suggereren dat hij ‘aandacht besteedt aan de richting’ van het Chinese project, ‘in plaats van over het succes of falen ervan op dit moment te oordelen’. Het is een van de argumenten die deze marxist gemeen heeft met andere linksen bij wie de neiging bestaat om het Chinese en het Amerikaanse systeem op een hoop te gooien en om de huidige terugkeer naar een koude oorlog te zien als een strijd tussen twee vormen van imperialisme. Interessant aan deze tekst is de kijk die hij geeft op enkele redenen waarom veel westerse linksen er zich zo moeilijk kunnen toe brengen het socialisme van China te bestuderen, er over te publiceren en uiteindelijk het te steunen.

GEOPOLITICAL ECONOMY REPORT
What is really happening in China? China’s future: economic decline or the next industrial revolution?

The truth about China’s economy: Debunking Western media myths
Op de website van Ben Norton krijgen professoren politieke economie Radhika Desai, Michael Hudson, en Mick Dunford (in Beijing gevestigd) twee afleveringen van het videoprogramma Geopolitical Economy Hour tot hun beschikking. Zij leggen uit wat er werkelijk gebeurt in de Chinese economie en op het gebied van de technologische ontwikkeling. Het professorale trio schetst de overgang naar een nieuwe industriële revolutie die volgens hen door de Chinese staat in gang is gezet. Zij behandelen ook andere onderwerpen zoals de aanpak van Covid en de buitenlandse politiek, maar altijd in samenhang met de economie. Desai, Hudson en Dunford zeggen niet eenvoudigweg dat China een socialistisch land is. Met nadruk stellen zij wel dat China, met zijn grote particuliere sector en zijn essentiële staatsbedrijven, ‘op betekenisvolle wijze de weg naar het socialisme bewandelt’. Uiteindelijk zijn ‘de teugels van de macht in handen van de leiding van de Communistische Partij van China, die haar legitimiteit dankt aan de bevolking van China, dus niet in handen van de kapitalisten’. Waarbij ze wel het feit serieus nemen dat ook niet-communistische partijen en adviseurs een belangrijke stem hebben in het land. Hun twee gespreken van iets meer dan een uur zijn tot teksten verwerkt. Het bestuderen ervan is een intellectuele uitdaging, mede door de vele grafieken en statistieken. Voor wie hen liever in gesprek ziet is er een VIDEO (en hier) en wie enkel wil luisteren kan dat doen via een PODCAST (en hier).

PEKINGNOLOGY
Justin Yifu Lin: The Pressure, Potential and Pertinacity of the Chinese Economy

Justin Yifu Lin is misschien de bekendste econoom van China. Als adviseur van de regering hield hij een toespraak op 13 maart 2024, na het einde van de jaarlijkse algemene zittingen van het parlement, in China bekend als de ‘Twee Sessies’. Pekingnology kreeg de tekst ter publicatie. Eerst legt Lin uit waarom de hervormingen en openstelling zo’n wonderbaarlijke economische groei konden bewerkstelligen. Vervolgens heeft hij het over de wijdverspreide (buitenlandse) theorieën over de economische ineenstorting van China die sommige van zijn collega’s beïnvloeden, maar volgens hem volledig incorrect zijn. Lin eindigt met zijn persoonlijke en optimistische inschatting van de ontwikkeling van dit jaar en de periode erna. De Chinese regering streeft op twee terreinen naar nationale bloei. Ze wil een sterk land dat zichzelf kan verdedigen en handhaven en een welvarend volk. De planeconomie heeft voor het eerste gezorgd, de belangrijke aanvulling met de markteconomie was nodig voor het tweede. De beide sporen zorgen samen en met succes voor die twee grote doelstellingen en zullen dat blijven doen. Het gaat om een geleidelijk aanpak langs twee sporen, of zoals een Chinees gezegde luidt: 老人老办法,新人新 办法 ‘nieuwe manieren voor nieuwe situaties, oude manieren voor oude situaties.’ De achteruitgang van de Chinese economie moet worden gerelativeerd en de oorzaak is niet dat ‘de staat vooruitgang zou boeken en de particuliere sector zich terugtrekt’. De tegenwind voor China ‘komt voornamelijk voort uit de zwakke buitenlandse vraag’. Het regeringsbeleid dient om dat probleem op te lossen en zal het niet verergeren, in tegendeel.

Justin Yifu LIN kan bogen op een prestigieuze loopbaan aan Chinese universiteiten en bij de Wereldbank. Hij is regeringsadviseur en zetelt in de Chinese People’s Political Consultation Conference (de Politieke Raadgevende conferentie van het Chinese Volk, vergelijkbaar met onze Senaat.)

Copyright matters
bij artikel Zoltan Zigedy Straatbeeld Beijing 2023 foto Xinhua disclaimer
illustratie bij 2 artikelen Geopolitical Economy Report disclaimer
Justin Yifu Lin interview People’s Daily disclaimer

Print Friendly, PDF & Email