Dirk Nimmegeers

Dirk Nimmegeers is al vele jaren geboeid door de politieke ontwikkelingen in China en publiceert daarover. In 2005 werd hij redactielid van China Vandaag, het blad van de Vereniging België – China. In 2009 heeft hij de website ChinaSquare.be met Nederlandstalig nieuws en achtergrondartikelen over China mede opgericht.

In 2015 publiceerde hij bij SAGE, in The International Communication Gazette: Presentation of China in online West European media. Sinds 2016 is hij ook actief in SACU, de Britse vriendschapsvereniging met China. Dirk heeft ook bijdragen gepubliceerd in China Eye (het blad van SACU), China 2025, De Volkskrant, MO*, Uitpers en De Wereldmorgen.

‘Als er één land is waar het socialisme een tweede kans krijgt en verdient, is het China’. Dirk bestudeert China omdat hij erachter wil komen of dit klopt.

Facebookpagina
LinkedIn

Print Friendly, PDF & Email