Publicaties voor Cancun

Niet toevallig verschijnen de laatste weken nogal wat publicaties van internationale organisaties die studies bevatten over China’s politiek inzake energiebesparing en de beperking van broeikasgassen-uitstoot. We belichten van naderbij enkele frappante pdf’s op het ogenblik dat topdiplomaten uit de gehele wereld in Cancun het onderwerp behandelen.
De meest gedegen en uitvoerige studie lijkt ons het rapport van het “Australian Department of Climate ChangeMore sustainable energy use in China: Economic Structure and the Application of new technologies project” . De studie van 300 bladzijden behandelt eerst uitvoerig de structuur van de economie en hoe na het midden van de negentiger jaren nijverheid de motor wordt van de economie met minder reductie van de energie-intensiteit. In 2006 werd de energie-intensiteit in China een prioriteit, maar in de praktijk dit raakte wat op de achtergrond door het stimuleringsplan van eind 2008. De verschillende modellen om tot een koolstofarme economie worden besproken en de kost van de nodige maatregelen becijferd. De studie bevat nog drie uitvoerige case-studies: namelijk over de voertuigen met energie-efficiënte motoren; de toestand in de sector van de airco’s en tenslotte wordt het toenemend gebruik van aardgas behandeld.
China in the transition to a low carbon economy” is een studie van de Fondatione Eni Enrico Mattei en die hoewel maar 50 pagina’s telt, zowel allesomvattend als gedetailleerd is: energiebesparing, uitstoot, gebruik duurzame energie, CDP (zie ook onder), politieke initiateven.
Ook het Wordwatch Institute is bevallen van een pdf-publicatie ““Renewable Energy and Energy Efficiency in China: Current Status and Prospects for 2020””
De Wereldbank en ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program) hebben verder nog een korte paperChina’s Envisaged Renewable Energy Target” die hoofdzakelijk beschrijft hoe China’s programma inzake het gebruik van duurzame energie uit 2007 door de praktijk voorbijgestreefd werd en waarna meer ambitieuze doelstellingen tegen 2020 werden opgesteld.
The International Bank for Reconstruction and Development & The World Bank tekenen ook voor een analyse van 5 jaren Clean Development Mechanism waarbij vervuilers kredieten kunnen inruilen als ze schone initiatieven ontwikkelen in ontwikkelingslanden. “Clear Development Mechanism in China” 5 years experience” Blijkt uit dat China op 5 jaren geëvolueerd is van een vlijtige leerling tot een voorbeeld voor de klas.
Greenpeace en de “Chinese Renewable Energy Industries Association” en de “Global Wind Energy Council” , hebben zich over 100 bladzijden gebogen over alle aspecten inzake de toch wel spectaculaire ontwikkeling van de windenergie in China. De publicatie heet “2010 China Wind Power Outlook”
Een nuttige aanvulling bij hoger geciteerde pdfs is de gemeenschappelijke studie van de Wereldbank en het Australian Agency for International Development, “Accelerating Energy Conservation In China’s Provinces”. De verdienste van deze ligt vooral in het feit dat ze de rol van drie cruciale provincies onderzoekt in verband met de nationale plannen ter vermindering van de energie-intensiteit: het gaat om de energievretende provincie Shandong, de steenkoolprovincie Shanxi en de Jiangxi die zich midden een industrialisering bevindt. Het Massachusetts  Institute of Technology onderzocht dan weer de energie-intensiteit in de provincies Binnen-Mongolië, Liaoning en Ningxia.   Voor specialisten vermelden we nog deze studieUrban Development and Climate Change in the Pearl River Delta” door het © 2010 Lincoln Institute of Land Policy

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar