De Leestafel # 27

Vertrouwen’ is het thema op de Leestafel deze week . Chinese opiniemakers verschillen van mening over hoeveel vertrouwen Beijing in Moskou moet en kan hebben. Gebrek aan vertrouwen in Chinese statistieken kan zorgen voor hoofdbrekens bij economisten en Chinavorsers. Ten slotte, dichter bij huis nog: ‘kunnen we China vertrouwen?’ was de titel van een interessant boek alweer een tijdje geleden. Wordt die vraag niet veel te vanzelfsprekend gesteld en negatief beantwoord? Stuiten wij hier op een onderschatte vorm van racisme? Lees en zorg dat je ‘het beter weet’.

vertrouwen

SINIFICATION
Why China Should Have Distanced Itself from Russia Over Ukraine
en
Why China-Russia Ties Must be Strengthened

Sinification bracht kort na elkaar twee artikelen met radicaal verschillende visies op Rusland, de oorlog in Oekraïne, en hoe China met het land en met het conflict het beste kan omgaan. Het ene is een commentaar van een van China’s voornaamste Rusland-experts, Feng Yujun, waarin hij zijn eerdere standpunten herhaalde dat de Russische invasie van Oekraïne niet te rechtvaardigen was, en dat China een strategische fout begaat als het in deze kwestie te zeer de kant van Moskou kiest. Het andere is een analyse van een academicus en voormalige luchtmachtkolonel, Wang Xiangsui, waarin precies het tegenovergestelde wordt betoogd en steeds nauwere banden met Moskou worden bepleit. Het enige waarover de twee opiniemakers het eens lijken te zijn, aldus de hoofdredacteur van Sinification, is dat Rusland een wispelturige vriend kan zijn en dat omzichtigheid dus nodig blijft in de betrekkingen ermee.

vertrouwen

THE EAST IS READ
Senior statistician explains China’s GDP accounting

In het Westen en daarbuiten, maar ook in China, kijken analisten en journalisten met enige scepsis, om niet te zeggen wantrouwen, naar officiële economische statistieken. Vooral als die uit China komen en opgemaakt zijn door het Nationale Bureau voor de Statistiek van China. Statistieken zijn voor leken soms moeilijk te doorgronden en worden vaak verkeerd geïnterpreteerd. Optimistische en pessimistische berekeningen werken het verschijnsel in de hand dat er radicaal tegengestelde visies bestaan op de toestand en de toekomst van de Chinese economie. Onlangs publiceerde Xu Xianchun een bekend statisticus met een uitstekende reputatie het boek A Probe into China’s Official Statistics: Comprehension and Utilization. The East is Read linkt naar een interview van Xu met de krant Economic Observer. De professor legt uit waarom statistieken fout lijken of zijn, of moeten worden aangepast. Een van de belangrijkste vragen is hoe diegenen die China willen bestuderen en begrijpen statistieken het beste kunnen interpreteren en er gebruik van maken.

vertrouwen

MORNING STAR
Sinophobia unmasked: the racism pandemic

In de gevestigde media, die met een progressief imago niet uitgezonderd, zijn verhalen over een Chinese dreiging, Chinese spionnen en onbetrouwbaarheid even gangbaar geworden als het weerbericht. De neerbuigendheid en de vanzelfsprekendheid waarmee Chinese figuranten in die verhalen als knoeiers en bedriegers worden neergezet is opvallend. De vredespolitiek van China en de samenwerking van het land met andere landen uit het mondiale Zuiden wordt als een grote leugen voorgesteld. Achterdocht wordt gewekt in ‘kwesties’ van Huawei tot TikTok. Journalisten doen beweringen zonder bewijzen en ze nemen vaak niet de moeite om bewijzen te zoeken, wetende dat dit niet meer nodig is als het over ‘de Chinezen’ gaat. Hoe dat komt? Volgens Fiona Sim, een freelance politiek commentator die in Londen woont en in de publieke sector werkt, is een belangrijke oorzaak een onderschatte vorm van racisme: de sinofobie die samenhangt met de nieuwe Koude Oorlog tegen dat land. Zij schreef haar artikel ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Bestrijding van het Racisme.

Copyright matters
disclaimer illustraties
bij Rusland-China artikelen afkomstig van CGTN
bij stuk over statistieken, afkomstig van Senior statistician explains China’s GDP accounting
bij artikel sinofobie, afkomstig van FoSC

Print Friendly, PDF & Email