Op een groen blaadje 14

Kort milieunieuws uit China

Meer dan 100 miljoen ton groen voedsel
Volgens officiële statistieken heeft China momenteel 6400 ondernemingen die groen voedsel op de markt brengen, wat 7 % meer is dan in 2009. Het gaat om 57 variëteiten in vier categorieën: land- en bosbouw en verwerkte producten; vee en pluimvee; watercultuur-producten en dranken. De meer dan 1000 soorten zijn goed voor een jaarlijkse productie van meer dan 100 miljoen ton. De sector wordt gesuperviseerd door een centrum dat 98% van de geteste producten standaard  bevond.
Airco met zonne-energie
Het bedrijf Gree Electric Appliances heeft een airco op de markt gebracht gedreven door zonne-energie. Overtollige elektriciteit zendt hij terug naar het net. De eerste 50.000 toestellen zijn bestemd voor de Amerikaanse markt; pas later is China aan de beurt. Het model gebruikt elektriciteit wanneer er geen zon is. Een tweede generatie van het model wordt tegen 2011 gepland en dan zal er helemaal geen uitstoot meer zijn.
Uitbannen gloeilampen

Spaarlampen in de winkel


China is van plan over te stappen naar spaarlampen en het gebruik van gloeilampen in 3 fasen uit te bannen: eerst op publieke plaatsen en in verkeerstekens, daarna bij de producenten en tenslotte de totale verkoop en productie. China is de enige producent van de gloeilampen die nog 50 à 70 % van de markt innemen, maar produceert eveneens 85 % van de efficiëntere “compact fluorescent lamps” (CLF). Jaarlijks zouden er 4 miljard CFL’s vervaardigd worden, waarvan één miljard voor export. 
Schoon drinkwater niet evident rond Huaihe-rivier
Niettegenstaande 15 jaren inspanningen om de Huairivier schoner te krijgen, hebben miljoenen gezinnen in de omgeving nog altijd moeilijk toegang tot schoon drinkwater. Het gaat om 9,5 miljoen stedelijke bewoners in Henan, Anhui, Shandong en Jiangsu die aangewezen zijn op ongezond water. Van de 274 drinkwaterbronnen zijn er 22 die onder het normale niveau zitten en 72 bevatten overdreven vuile stoffen.  Toch verbeterde de kwaliteit vergeleken met 1995. Duizenden bedrijfjes gingen dicht, drinkwaterprojecten werden opgestart , waterzuiverings stations gebouwd evenals meetstations. Toch blijft nog veel te doen. 
Minister waarschuwt voor grondentekort

Xu Shaoshi


Geen NGO maar de minister voor Gronden en hulpbronnen Xu Shaoshi heeft in een artikel gewaarschuwd voor een onevenwicht tussen het aanbod van gronden en de vraag naar bouwgrond. De laatste 5 jaren werd jaarlijks 4 miljard m² grond opgeofferd voor bouwdoeleinden en dit voldoet maar de helft van de vraag. Gezien verwacht wordt dat de verstedelijking en de industrialisering de komende 5 jaren blijven voortduren, zal het probleem er nog op verergeren verwacht de minister. De gecultiveerde grondoppervlakte per bewoner bedraagt in China maar 43 % van het wereldgemiddelde; het water en het bos per hoofd is respectievelijk maar 25 % en 14 % van het gemiddelde. Maar 20 % van China’s oppervlakte is geschikt om te leven. De minister is van plan om de gecultiveerde oppervlakte boven de 104 miljoen ha te houden om de voedselveiligheid te garanderen.
10 miljoen ton bioethanol in 2020
Volgens de vice-directeur Lin Hailong van de researchafdeling van de voedselorganisatie COFCO kan China tegen 2020 jaarlijks 10 miljoen ton bioehanol produceren, waardoor 10 % minder petroleumimport nodig zou zijn. Deze industrie zou dan 6 miljoen personen te werk stellen en 32 miljard winst opleveren aldus nog Lins berekeningen. Een prototype om ethanol uit cellulose te vervaardigen zal eind 2011 klaar zijn. Indien dit succesvol draait, zou de industriële productie starten binnen 2 à 3 jaren, waarna het product op de markt wordt gebracht. De 10 miljoen ton biofuel zou 30 miljoen ton benzine kunnen vervangen. COFCO werkt in het pilootproject samen met Novozymes en Sinopec. Het gaat wel om biofuel gewonnen uit niet-voedingstoffen zoals stengels en stro.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *