Categorie: Landelijk

land-, tuin- en bosbouw
visserij en aquacultuur

Minder Covid-zieken in dorpsklinieken dan gevreesd

Hoewel gevreesd werd dat met het Lentefestival vooral ten lande massainfecties zouden opduiken, valt dit nogal mee. Global Times peilde in verschillende dorpsklinieken en het aantal Covid-gevallen dat over de piek heen zit, viel er minder uit dan verwacht .

Landbouw moderniseert verder

In de rurale gebieden wordt de modernisering van de landbouw verder gezet met bijvoorbeeld mechanisering en het meer aanwenden van moderne technologie. Op milieuvlak zijn er al 70% schone toiletten en verzamelen en behandelen 90 % van de dorpen het huisvuil. Het inkomen van de rurale bevolking is op 10 jaar verdubbeld

Volledige ontsluiting van Xinjiang per spoor

n juni start het sluitstuk van de ringspoorweg rond de Taklimatan woestijn in Xinjiang op. Het is een belangrijke logistieke verbinding voor de oases in het zuiden van de autonome regio waar de grootste concentratie Oeigoeren leeft, en dat tot niet zo lang geleden moeilijk bereikbaar en arm was.

China ontwikkelt rijst van 2 meter hoogte

In het dorp Changhong nabij Dazu (Chongqing) wordt eind september een 2 m hoge rijstvorm geoogst waarvan 12 ton per ha kan worden geoogst i.p.v. 9 ton. De reuzerijst kent ook een grotere fotosynthese efficiency, is meer resistent en vormt een ideale habitat voor water- en zoogdieren