Categorie: Landelijk

land-, tuin- en bosbouw
visserij en aquacultuur

Jonge kaders bemiddelen in rurale conflicten

China telt 492.000 bemiddelingscommissies op dorpsniveau met ongeveer 2,1 miljoen bemiddelaars. Vorig jaar behandelden bemiddelingsorganisaties ongeveer 8,9 miljoen gevallen, waarvan 3 miljoen door dorpsbemiddelingscommissies. We bekijken hoe twee jonge kaders praktisch bemiddelen in conflicten.

Landbouw moderniseert verder

In de rurale gebieden wordt de modernisering van de landbouw verder gezet met bijvoorbeeld mechanisering en het meer aanwenden van moderne technologie. Op milieuvlak zijn er al 70% schone toiletten en verzamelen en behandelen 90 % van de dorpen het huisvuil. Het inkomen van de rurale bevolking is op 10 jaar verdubbeld

Volledige ontsluiting van Xinjiang per spoor

n juni start het sluitstuk van de ringspoorweg rond de Taklimatan woestijn in Xinjiang op. Het is een belangrijke logistieke verbinding voor de oases in het zuiden van de autonome regio waar de grootste concentratie Oeigoeren leeft, en dat tot niet zo lang geleden moeilijk bereikbaar en arm was.

China verwacht hogere graanopbrengst

Dit jaar verwacht China 688 miljoen ton granen te oogsten. Dat is meer dan vorig jaar. Die tendens zal zich de volgende tien jaar doorzetten en maakt China meer zelfbedruipend nu de wereldmarkt voor basisvoedsel door de oorlog in Europa verstoord wordt.