Categorie: Internationaal

Buitenlandse betrekkingen, buitenlandse handel, internationale organisaties

Bezoek Xi jinping aan Frankrijk: beperkte resultaten

Het bezoek van president Xi aan Frankrijk illustreert de verschuivende en complexe internationale politieke situatie. Er werden open gesprekken gevoerd maar de concrete resultaten zijn beperkt. Frankrijk en de EU balanceren tussen afhankelijkheid van de VS, kortzichtig eigenbelang of toekomstgerichte samenwerking met China;

Sinofobie is smeerolie voor oorlog

Volgens Fiona Sim is het racistische ideeëngoed over ‘de Chinezen’, de sinofobie, smeerolie voor de huidige koude oorlog tegen China, die als het van sommige machthebbers afhangt moet leiden tot een ‘echte oorlog’.