Categorie: Wet & Recht

Wet & Recht Dossiers

Grote schoonmaak internet in China

Deel 1 tegen monopolies Deel 2 fintech Deel 3 dataprivacy Deel 4 beoordeling kredieten Deel 5 regulering content Dossier China Talk Er is ook een gesproken samenvatting van de reeks in een video van 2,5 minuut: https://www.chinatalk.nl/video-machtsmonopolie-in-de-fintech-e-commerce-sector

Wet op arbitrage grondconflicten goedgekeurd

Na drie lezingen heeft de Chinese wetgever het wetsontwerp goedgekeurd op bemiddeling en arbitrage bij conflicten over gecontracteerde rurale gronden. In China behoort de grond aan de gemeenschap en in de landelijke gebieden worden de gronden door de dorpsgemeenschap via contracten verpacht aan de boerenfamilies. Wanneer een boer naar de stad emigreert, kan hij het vruchtgebruik van zijn grond doorspelen aan een derde en daar rijzen wel conflicten over. De derde versie van het ontwerp…

Anticorruptiestrijd wordt aangezwengeld

De Communistische Partij van China heeft nieuwe regels afgekondigd voor supervisie binnen de partij.  Ze leggen meer de klemtoon op controle vanuit de basis, op democratische besluitvorming en ook op preventie. De reeds bestaande comités voor de discipline zullen de strijd tegen de corruptie binnen de partij op een meer permanente manier stimuleren. Dit is dringend: het fenomeen kost de staat jaarlijks ongeveer 15 % van het BNP.