Tag: klimaat

John Kerry in Beijing voor klimaatgesprekken

De VS speciale klimaatgelastigde John Kerry is in Beijing aangekomen voor een driedaags bezoek. Doorbraken worden niet verwacht maar wel het terug aanknopen van discussies met zijn evenknie Zhie Zhenhua en dit in de aanloop naar een succesvolle UN klimaatconferentie te Dubai in november

Ook Hongkong gaat resoluut groen

Sinds 2020 heeft Hongkong diverse maatregelen uitgevaardigd tot energiebesparing, bevorderen van groen vervoer, minder afval in de buurten en koolstofarme gebouwen. Wat opvalt is dat Hongkong zich wil ontwikkelen tot een internationaal centrum voor groene technologie en financies.

Hoe rijst kweken met minder methaan uitstoot?

Omdat de traditionele rijstvelden met water een belangrijke uitstootbron vormen van het schadelijke methaangas zoekt China naar meer drogere teeltmethodes. De droge alternatieve methode brengt weliswaar 20 % meer op, maar daarvoor keren de jongeren die naar de steden uitgeweken zijn niet terug. Er vindt ook al een lichte verschuiving plaats van rijstplanten meer naar noordelijke regio’s.