Categorie: Internationaal

Buitenlandse betrekkingen, buitenlandse handel, internationale organisaties

Technologische oorlog ook over gewone chips

Naast de beperking van geavanceerde chips voor China, lijkt het er sterk op dat ook de gewone zgn. ‘legacy’ chips in de VS technologische oorlog tegen China betrokken zullen worden. Hoewel China nauwelijks aangekondigd heeft 18 nieuwe fabrieken voor deze gewone chips te willen bouwen vreest de VS al door deze chips overspoeld te worden en kondigde het een steunpakket aan voor de eigen bedrijven Global Foundries en Microchip Technology.

China en Brazilië versterken samenwerking in voedselproductie

In het jaar dat beide landen hun 50-jarig jubileum vieren hebben Chinese landbouwbedrijven de samenwerking met Braziliaanse tegenhangers geïntensiveerd door middel van fusies en overnames. Dit weerspiegelt de nauwere economische betrekkingen, maar is voor China ook een noodzaak om de voedselvoorziening veilig te stellen en te diversifiëren.

De uitvoer van Chinese auto’s naar Rusland stijgt enorm

Als gevolg van de westerse sancties tegen Rusland is de invoer van auto’s uit Europa en Noord-Amerika vrijwel tot nul gedaald. Dit heeft de vraag naar auto’s in Rusland zeker niet verminderd en dus zochten Russische importeurs naar nieuwe leveranciers. De sterk opkomende Chinese auto-industrie was de logische keuze, maar regelgeving noopte Chinese exporteurs tot rare sprongen.

EU-pakket voor ‘derisking’ tegenover China

Exportcontrole, het controleren van buitenlandse investeringen in de EU evenals EU-investeringen in het buitenland en ook een onderzoekscentrum dat er over waakt dat de wetenschappelijke samenwerking met China niet in defensie-handen terecht komt, zijn de ingrediënten van het raamwerk waarmee de Commissie na maanden discussie met de lidstaten haar ‘derisking’ strategie concreet wil invullen