Categorie: Maatschappij

migranten, vakbonden, vrouwen, gehandicapten, media
consumenten, jeugd, senioren

‘it’s the culture, stupid’ – deel 2

Dit is deel twee van een externe bijdrage van Peter Peverelli (redacteur van Chinasquare) en Gordon Dumoulin over het belang van een cross-cultureel perspectief in conflicten tussen het Westen en China. De implicaties van dit artikel reiken echter verder dan China alleen. Het verscheen eerder op Chinabeschouwing.

‘it’s the culture, stupid’ – deel 1

Dit is deel een van een externe bijdrage van Peter Peverelli (redacteur van Chinasquare) en Gordon Dumoulin over het belang van een cross-cultureel perspectief in conflicten tussen het Westen en China. De implicaties van dit artikel reiken echter verder dan China alleen. Het verscheen eerder op Chinabeschouwing.

Seniorenbeleid wil buurtzorg organiseren

Het ministerie van Burgerzaken heeft een Departement seniorenzorg opgericht en de lokale departementen zullen dit jaar het voorbeeld volgen. Het is de bedoeling dat de senioren overwegend in hun buurt de bejaardendiensten ontvangen zodat ze noch ten laste zijn van het kind noch terecht komen in een tehuis. Ook slimme toestellen worden ingeschakeld om het de senioren gemakkelijker te maken

De media over Li Keqiang

Wanneer een oud-premier van een invloedrijk land als China overlijdt, is dat al gauw aanleiding voor de publicatie van overpeinzingen van wat deze voor het land en de wereld betekend heeft. Hoewel verwacht is het toch spijtig dat de beschouwingen over Li Keqiang kennelijk weer als een aanleiding gezien worden China in een kwaad daglicht te stellen. Dit commentaar richt zich op de twee aspecten die alle commentaren gemeen hebben.

Hoe erg zijn de gevolgen van vergrijzing?

Een studie van de denktank Bruegel onderzoekt de invloed van de vergrijzing van China op de werkende bevolking en de economische groei. Tot 2035 zou het effect gering zijn. Van dan af daalt het aantal arbeidskrachten overal en Bruegel schat als gevolg 1,1% minder groei per jaar. Een factor van onzekerheid in beide richtingen is de evolutie van de arbeidsproductiviteit.