DE LEESTAFEL # 12

Vragen op de leestafel: wat wil China in zijn regio? Wat met ecologie en ontwikkeling? Wat met de BRICS? Is China een socialistisch land? ChinaSquare moedigt u aan om artikelen hierover te bestuderen en uw eigen mening te vormen. Het is niet de bedoeling u te overtuigen van wat erin staat.

Eén top, twee interpretaties

De 24ste EU-China top is voorbij. In het Europese verslag lijkt het een dialoog van doven.De Chinese commentaar benadrukt het nut van praten en het zoeken naar punten van overeenkomst.
De wil om te praten en op één of andere manier samen te werken blijkt er wel te zijn, maar het water tussen de twee partijen blijkt diep.