Categorie: Milieu

ook voedselveiligheid, recyclage, klimaat
woestijn

Hoe rijst kweken met minder methaan uitstoot?

Omdat de traditionele rijstvelden met water een belangrijke uitstootbron vormen van het schadelijke methaangas zoekt China naar meer drogere teeltmethodes. De droge alternatieve methode brengt weliswaar 20 % meer op, maar daarvoor keren de jongeren die naar de steden uitgeweken zijn niet terug. Er vindt ook al een lichte verschuiving plaats van rijstplanten meer naar noordelijke regio’s.

Nieuwe wetgeving beschermt de rijke diversiteit aan wetlands in China

Wij hebben hier al behoorlijk veel over het Chinese milieubeleid gerapporteerd. Een onderdeel daarvan dat nog nauwelijks ter sprake is gekomen is het behoud van de vele draslanden. Draslanden worden meestal met hun Engelse naam, wetlands, aangeduid. Het zijn gebieden die zich op de grens tussen land en water bevinden, maar lang niet altijd aan een meer, rivier of zee grenzen. Wetlands zijn van enorm belang voor het behoud van biodiversiteit, zowel wat betreft flora…

Olympische Winterspelen willen én technologisch én groen zijn

5G-bereik overal, video transmissie in 4K UHD/HDR, robots en mobiele luchtverversers, het gebruik van de digiyuan en een windtunnel voor training zijn een greep van de laatste technologieën die gebruikt worden voor de Olympische Winterspelen. Die zijn ook groen : de elektriciteit komt van hernieuwbare bronnen, het transport gebeurt via 300 waterstofbussen, voor de bevriezing en koelsysteem wordt voor het eerst freon vervangen door het schonere CO²

China voor, tijdens en na COP26

Over de resultaten van COP26 is China redelijk tevreden. Het land heeft concrete klimaatdoelstellingen die een essentiële bijdrage zullen leveren aan de aanpak van de klimaatcrisis. Voor zover mogelijk zal Beijing daaraan stug blijven samenwerken met de rest van de wereld.