Categorie: Publicaties

Publicaties en boekbesprekingen

Een Fransman in Chinafrika

Veel Europeanen die het leven van Chinese gemeenschappen in Afrika van binnenuit meemaken zullen er nog niet zijn. Daarom alleen al zijn de belevenissen van Vincent Robin-Gazsity relevant. De auteur bekijkt het leven in China en Afrika bovendien met een open geest, oordeelt niet maar probeert vooral te begrijpen hoe het komt dat mensen zich gedragen zoals ze doen.

Witboek over duurzaam en inclusief transport

China staat een innovatieve, alomvattende, groene en gedeelde ontwikkeling voor van zijn transport, zo blijkt uit een recentelijk gepubliceerd witboek. Het legt de klemtoon op de innovatie en ook op hoe transport de arme gebieden ten goede komt. Het groen karakter en de veiligheid worden eveneens in detail behandeld.