Tag: mensenrechten

Chinese resolutie over mensenrechten door de VN aangenomen

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) heeft donderdag een resolutie aangenomen op initiatief van China en andere niet-westerse landen, waarin wordt opgeroepen sociale en culturele rechten te bevorderen en te beschermen. Het is een duidelijke indicatie van de toenemende acceptatie van China’s ideeën over mensenrechten.

Wetsvoorstel lichte wetsovertredingen onder vuur.

Het Chinese parlement heeft een wetsvoorstel bekend gemaakt dat een aantal nieuwe lichte wetsovertredingen definieert. Het gaat om daden die niet expliciet onder de huidige wetgeving vallen. Er zijn veel sceptische reacties van experts en van het publiek omdat de wet te vaag zou zijn en veel interpretatievrijheid geven aan de politie.

Kernaspecten van de Chinese visie op mensenrechten

De China Daily van 6 december 2022 bevat een bondige en heldere uiteenzetting van de Chinese visie op mensenrechten, zowel de grondbeginselen als de praktische implementatie ervan. Dit document is zo helder, dat het eigenlijk geen nadere uitleg behoeft. Toch kan er in onze regio een behoefte zijn aan een Nederlandse samenvatting van de basisprincipes en hun culturele achtergrond; vandaar het onderstaande artikel. Ik beperk me tot slechts twee aspecten. Ik zal eerst de aspecten…