Categorie: Milieu

ook voedselveiligheid, recyclage, klimaat
woestijn

Witboek over bescherming van het mariene milieu

China heeft een witboek uitgegeven over de bescherming van het mariene milieu. Het schetst een beeld van China’s ideeën, acties en prestaties op het gebied van de bescherming van het mariene milieu. Het witboek wil zowel een beter begrip van China’s inspanningen als de internationale samenwerking op dit gebied bevorderen.

Technologie helpt milieubehoud

Voor het milieubehoud en om de groene ontwikkeling te stimuleren, wordt steeds meer geavanceerde apparatuur toegepast waaronder drones, onbemande vaartuigen, robotachtige milieubemonsteraars en mobiele platforms om de biodiversiteit te monitoren

Meer chemische recycling van plastic noodzakelijk

Op de Werelddag van de aarde heeft de Academy of Macroeconomic Research aangedrongen meer plastic afval chemisch te recycleren. Dit kan zowel de uitstoot van kooldioxide bij verbranding verminderen als de olieproductie stimuleren. Tegen 2035 kan de olieproductie van chemische recyclage mogelijk het dubbele bedragen van Daqing China’s grootste olieproductiebasis

Grootste geïntegreerde duurzame energiebasis in uitbouw

In Tibetaans Sichuan wordt ’s werelds grootste geïntegreerde basis voor duurzame energie gebouwd door Yalong Hydro en POWERCHINA Chengdu Engineering. De energiebasis heeft nu zeven grootschalige waterkrachtcentrales en vijf wind- en zonne-energieprojecten in bedrijf met een totaal geïnstalleerd vermogen van ongeveer 21 MW. POWERCHINA Chengdu Engineering koestert echter nog grote plannen voor de afwerking van de energiebasis in 2035

EU en China kunnen samenwerken aan groene transitie

Tijdens een gemeenschappelijk EU-China seminarie donderdag in Beijing bleek dat beide partijen elkaar goed aanvullen in het streven naar de groene transitie. Er bleken wel accentverschillen in de benadering: de EU legt vooral de nadruk op een gelijk speelveld voor de ondernemingen terwijl China vindt dat hun producten ‘verdrongen’ worden.

Milieuministerie wil dit jaar 100 mooie baaien

Het ministerie van Milieu wil dat dit jaar 100 mooie baaien tot stand komen en hierbij wordt de kuststad Xiamen als voorbeeld genomen. Xiamen heeft al meer dan  105 miljard yuan geïnvesteerd in het behoud en herstel van het mariene ecosysteem en sinds 2002 een reeks uitgebreide renovatie- en ontwikkelingsprojecten uitgevoerd in vijf baaien.

Koolstofuitstootmarkt wordt verfijnder en uitgebreider

China heeft zijn regulering van de koolstofmarkt verfijnd met onder meer straffen voor zij die gegevens vervalsen. Omdat voor het ogenblik enkel thermische centrales aan de handel kunnen deelnemen, plant het ministerie een uitbreiding van het systeem naar 7 andere grote koolstofuitstotende sectoren.

Olifanten in China: beschermde overlast

Ooit was de olifant een vaste bewoner van het regenwoud in China’s zuidelijk grensgebied met Laos en Myanmar. Toen verdween de olifant geleidelijk. Chinese olifanten vonden de mens iets te opdringerig en verhuisden naar de dunner bewoonde bossen van de buurlanden. De recent opgelaaide etnische strijd in Myanmar is echter weer een reden voor de dikhuiden naar China terug te keren. Chinese natuurbeschermers juichen, maar veel boeren klagen.