Categorie: Milieu

ook voedselveiligheid, recyclage, klimaat
woestijn

Overgang naar groene koolstofarme energie versnelt

Tijdens de 3 eerste kwartalen installeerde China 93% meer duurzame energie installaties dan vorig jaar zodat de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van nieuwe energieopslagprojecten meer dan 17 miljoen kW bedroeg eind juni. Ook in de productie van installaties scoort China hoog.

Het milieubehoud in drassige en in tropische natuurgebieden

We gaan na hoe het milieubehoud gebeurt in de drassige natuurzone nabij Nyinchi en in Hainans tropisch regenwoud. Te Nyinchi (Tibet) werden veel bomen geplant en komen toeristen in het schilderachtig natuurgebied een ritje te paard maken of te boogschieten. In Hainans tropisch regenwoud werken de milieuwachters met moderne apparatuur en hun gegevens verschijnen via een big dataplatform onmiddellijk in een smartphone app.

Plan voor vermindering methaanuitstoot gepubliceerd

3 weken voor de klimaattop COP28 in Dubai heeft het Milieuministerie een plan voor minder methaanuitstoot bekend gemaakt dat bepaalt dat China zich tot 2030 zou concentreren op het verbeteren van zijn monitoring- en toezichtsystemen voor methaanuitstoot die alle sectoren bestrijken en dit van energie tot landbouw en afval. Het plan wordt eerder als  een startschot dan als een eindpunt beschouwd.

Xi wil snellere verbetering van het leefmilieu

Tijdens de voorbije week waarin president Xi Jinping aandrong op een versnelling van de milieu inspanningen noteerden we drie groene concrete initiatieven. Een driejarenplan wil het gebruik van bamboe promoten om minder plastic te gebruiken, het Qinghaimeer natuurgebied voegt 10 nieuwe beschermde wilde dieren toe aan haar lijst en de State Grid is van plan om uiterst schaars bevolkte gebieden van stroom te voorzien door micronetwerken van zonnepanelen met opslagmogelijkheid.

Beijing metro gaat pakjes vervoeren

Het bezorgen van via internet bestelde pakketten is een groot gemak voor de koper. Het is echter ook een bron van problemen in het verkeer en de motorfietsen dragen bij aan de CO2-uitstoot. Beijing Metro is daarom met een proef begonnen buiten de spitsuren exprespakketten te bezorgen.