Categorie: Maatschappij

Maatschappij Actueel

Vaarwel voor Carrefour in Beijing?

Volgens onze media gaat het slecht met de Chinese economie. Deze rapportage geschiedt echter vrijwel geheel vanuit een westers macro-economisch perspectief. Daardoor krijgen lezers weinig of geen inzicht in wat er zich werkelijk in China afspeelt. Dit artikel bekijkt een deel van het economische leven door de ogen van gewone burgers.

Thuisboeren versterkt sociale cohesie in China

Mao Zedongs ideaal van de mens die boer, arbeider en soldaat was bleek tijdens de Culturele Revolutie niet realiseerbaar; in ieder geval niet onder druk van verplichte uitzending naar het platteland. Toch komt het agrarische karakter van de Chinese cultuur spontaan bij veel stadsbewoners naar boven in de vorm van het kweken van groente en fruit op hun balkon.

Politie versoepelt hukou registratie

China is van plan het hukou systeem van stedelijke registratie volledig af te schaffen voor steden met minder dan 3 miljoen inwoners en het losser te maken voor steden tussen 3 en 5 miljoen. Daardoor worden migranten meer geïntegreerd in de stad.

Xi’s Sichuan bezoek benadrukt het erfgoed (upd)

President Xi Jinping heeft tijdens zijn verblijf in Sichuan twee erfgoed sites bezocht. Vooreerst de eeuwenoude Shudao verbindingwegen die zich tussen de bergen slingerden en Xian verbonden met het Shu koninkrijk, nu Sichuan. Ook bezocht hij de nieuwe vleugel van het Sanxingdui Museum dat 600 nieuwe archeologische voorwerpen bevat en de ruïnes van een stad die het politiek, economisch en cultureel centrum was van het Shu koninkrijk. Hij had ook een boodschap voor de provinciale autoriteiten.