Tag: buitenlandse investeringen

Bezoek Xi jinping aan Frankrijk: beperkte resultaten

Het bezoek van president Xi aan Frankrijk illustreert de verschuivende en complexe internationale politieke situatie. Er werden open gesprekken gevoerd maar de concrete resultaten zijn beperkt. Frankrijk en de EU balanceren tussen afhankelijkheid van de VS, kortzichtig eigenbelang of toekomstgerichte samenwerking met China;

China’s buitenlandse investeringen hervormen de wereldeconomie

Terwijl westerse economen zich obsessief op de buitenlandse investeringen in China concentreren, lopen ze het risico een veel belangrijkere trend te missen: de snel groeiende Chinese investering in het buitenland. Alleen al in de regio Azië-Stille Oceaan stegen in 2023 de Chinese directe investeringen met 37% tot bijna USD 20 miljard. Dit heeft een niet geringe invloed op de wereldeconomie.

EU-pakket voor ‘derisking’ tegenover China

Exportcontrole, het controleren van buitenlandse investeringen in de EU evenals EU-investeringen in het buitenland en ook een onderzoekscentrum dat er over waakt dat de wetenschappelijke samenwerking met China niet in defensie-handen terecht komt, zijn de ingrediënten van het raamwerk waarmee de Commissie na maanden discussie met de lidstaten haar ‘derisking’ strategie concreet wil invullen

De boodschap van Li Qiang in Davos (upd)

Premier Li Qiang sprak op de openingszitting van het World Economic Forum in Davos voor de elite van multinationals en politieke leiders. Hij ging eerst in op het forumthema ‘Rebuilding Trust’ met vijf voorstellen om de huidige situatie bij te sturen. Vervolgens gaf hij een optimistisch beeld van de Chinese economie dat multinationals moet aansporen meer aanwezig te zijn en landen om meer samen te werken.

De Europese Unie en China

De Belgisch- Chinese Kamer van Koophandel (BCECC) publiceerde een commentaar bij de EU-China top in de december. Als de grootste bilaterale kamer van koophandel voor Belgische bedrijven die actief zijn op de Chinese markt en Chinese bedrijven in België is hun visie belangrijk.

Nieuw tienjarenplan voor Belt and Road Initiative

Er is een nieuw tienjarenplan voor het Belt and Road Initiative (BRI, de nieuwe zijderoutes). Het wil meer groene projecten, meer kleine en direct rendabele projecten, meer ‘softe’ projecten zoals harmonisering van regelgeving, meer technologische samenwerking, een grotere internationale rol voor de Chinese munt en betere verdeling van de kredietrisico’s.