Categorie: Beleid

partijen, binnenlandse en buitenlandse politiek en democratie

Taiwan versus China – het verhaal achter het debat

Er is veel geschreven n.a.v. de opvallend lange reis van Ma Ying-jeou door China en zijn ontmoeting met Xi Jinping. De meeste artikelen hingen aan de kernvraag of Taiwan nu wel of niet een deel van China is. Het antwoord op die vraag is meestal gebaseerd op de politieke stellingname van schrijver en niet op inzicht in de historische achtergrond.

China opent, maar waar blijven de toeristen?

De laatste week van ons verblijf in China gaat alweer in. Het is een belangrijke, waarin we eindelijk weer Nieuwjaar met de familie hebben kunnen vieren. Ik heb al een deel van mijn belevenissen in artikelen om kunnen zetten, maar ik moet ook een kritisch commentaar plaatsen over wat ik deze weken het meest gemist heb: buitenlandse toeristen.

Chinese resolutie over mensenrechten door de VN aangenomen

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) heeft donderdag een resolutie aangenomen op initiatief van China en andere niet-westerse landen, waarin wordt opgeroepen sociale en culturele rechten te bevorderen en te beschermen. Het is een duidelijke indicatie van de toenemende acceptatie van China’s ideeën over mensenrechten.

10 jaar BRI in een breder perspectief

China’s Belt and Road Initiative (BRI) bestaat 10 jaar. De media publiceren genoeg feiten en cijfers over dit kernbeleid in de Chinese buitenlandse betrekkingen. Dit artikel plaatst het BRI in een breder cultuurhistorisch en politiek perspectief.

De westerse perceptie over Xinjiang ontkracht

Het Chinese beleid in de regio Xinjiang blijft een gewild onderwerp in de westerse anti-China campagnes. Onlangs verscheen in de Neue Zürcher Zeitung een artikel van twee Duitse hoogleraren over hun ervaringen, opgedaan tijdens een zelf georganiseerd onderzoek, die dat beleid in een heel andere context plaatst.