Categorie: Sociale zekerheid

gezondheid, pensioen, arbeidsongevallen

Sociale zekerheid blijft verder uitbreiden

China verbetert voortdurend nog de sociale zekerheid. De deelnemers aan de traditionele sectoren zoals pensioenen, werkloosheid en arbeidsongevallen worden talrijker. Ook worden nieuwe groepen als de flexibele werknemers aangetrokken, zij het voorlopig nog in 7 proefregio’s.

Pensioenleeftijd naar 65?

Wetgeving voor de verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar wordt een agendapunt op de jaarlijkse voltallige bijeenkomst van het Chinese parlement die binnen enkele dagen begint.

China verklaart overwinning op Covid-19

De CPC partijtop heeft verklaard dat een beslissende overwinning is behaald in de strijd tegen COVID-19. De ziekte is een gewone infectieziekte van de luchtwegen geworden en het sociale leven is hervat. Hoewel niet geloofd wordt dat er zich een heropflakkering zal voordoen, toch wordt het waarschuwingssysteem voor epidemiën verder uitgebouwd.i