Over ons

Wat is ChinaSquare?

Wij zijn een onafhankelijke website die informatie wil verstrekken over alle aspecten van de Chinese samenleving, met als doel het inzicht in de complexe realiteit van dit land te vergroten.

Wij vertrekken vanuit een vriendschappelijke houding tegenover het Chinese volk en respecteren de maatschappelijke keuzes die het maakt. We staan positief tegenover het socialisme dat in China sinds 1949 wordt opgebouwd en tegenover de hervormingen die na 1978 volgden: Daardoor brengen wij een beeld van het land dat genuanceerder is dan in de grote media. In het bijzonder bieden we een tegenwicht voor de toenemende koude-oorlogsstemming, in het besef dat de toekomst van de mensheid ofwel gemeenschappelijk, ofwel niet zal zijn

Wij baseren ons op informatie en debatten in China zelf (in Chinese media en academische publicaties) en op kwaliteitsvolle analyses van buiten China.

Op CS is er ruimte voor zakelijke, feitelijke stukken, voor artikelen die inzicht en achtergrond bieden èn voor stukken die een mening geven en/of willen overtuigen. De meeste artikelen zijn van de hand van de redactieleden zelf, maar wij verwelkomen externe bijdragen: artikelen op andere websites die ons opgevallen zijn of die auteurs ‘van buitenaf’ ons aanbieden. Publicatie van artikelen op onze site betekent niet dat de redactie het helemaal eens is met de inhoud. Ons beleid is om teksten te publiceren die we interessant vinden, zodat we discussie stimuleren en onze lezers materiaal kunnen bieden voor het vormen van hun mening.

Een organisatie die eveneens streeft naar vriendschap tussen de beide volkeren maar via andere methodes is de Vriendschapsvereniging België-China (VBC). Association Belgique-Chine (ABC). Daarom promoten wij de publicaties en de activiteiten van de VBC-ABC.

Print Friendly, PDF & Email