90 jaar Volksbevrijdingsleger (upd)

90 jaar geleden is het Volksbevrijdingsleger opgericht. Om die verjaardag te vieren heeft China zondag een opmerkelijke militaire parade gehouden. Op de veraardag zelf was er een civiele ceremonie.

Duizenden soldaten in camouflage-uniform, tanks, lanceerinrichtingen voor raketten en gevechtsvliegtuigen namen op zondag deel aan een show.

De Grote Parade

VolksbevrijdingslegerDe land-, zee- en luchtmacht, en de militaire politie waren vertegenwoordigd. President en partijleider Xi Jinping, ook in uniform, schouwde de troepen. Het evenement vond plaats in Zhurihe, letterlijk en figuurlijk het hart van de vlakte van Binnen- Mongolië. Het is voor het eerst dat Xi Jinping een parade van een dergelijke omvang op een legerbasis inspecteert. Op de Dag van het Leger werd sinds de vestiging van de Volksrepubliek in 1949 ook nooit eerder een militair defilé gehouden.

‘Meer dan ooit’

De redenen voor de bijzondere demonstratie van militaire macht kunnen worden afgeleid uit de toespraak van Xi en uit de commentaren in de Chinese staatsmedia. Volgens de president is China op een keerpunt gekomen: ‘nooit waren we dichter bij het doel van de grote heropleving’. Het leger heeft nu het vertrouwen en de slagkracht om elke vijand die het land zou willen binnendringen te verslaan. Het kan de nationale soevereiniteit waarborgen en zorgen voor de veiligheids- en ontwikkelingsbelangen.
De media wijzen verder op de bekroning van een grootscheepse modernisering van het Volksbevrijdingsleger. Volgens waarnemers is de corruptiebestrijding een succes geworden. Het leger is bovendien nu financieel efficiënter. China heeft zich door een grondige herstructurering aangepast aan de eisen van deze tijd. Het gaat mee met de militaire technologische vooruitgang die ook andere landen maken.

Twijfels

Volksbevrijdingsleger

Chinese blauwhelmen in Zuid-Soedan


De meestal westers gezinde krant uit Hongkong, China Morning Post, erkent dat China erin slaagt zijn leger te moderniseren en dat het land op militair gebied veel transparanter is geworden. Ook is er lof voor de sterk toegenomen Chinese vredesmissies onder de vlag van de Verenigde Naties. De Post meent echter dat de ‘agressieve toon’ waarmee Beijing opkomt voor zijn belangen in de Zuid-Chinese Zee en in sommige grensgeschillen, zoals nu met India, de buurlanden wellicht afschrikken. Dat zou kunnen worden geïnterpreteerd als tegenstrijdig met de grote diplomatieke vredesoffensieven zoals in de Koreaanse kwestie en bij het ontwikkelen van het Belt&Road initiatief (de nieuwe Zijderoutes).

‘Geen probleem’

De Chinese diplomatie is daarentegen van mening dat de gemoederen rond de Zuid-Chinese Zee juist tot bedaren komen. Het ministerie van BuZa wijst erop dat het niet China is dat de onrust rond het Koreaanse schiereiland heeft veroorzaakt. Beijing ziet ook tekenen dat de bevolking vindt dat China in zijn recht staat betreffende het geschil met Bhutan en India. Belangrijker is nog dat de gewone Chinezen er gerust in zijn dat het conflict niet uit de hand zal lopen.

Civiele ceremonie

Op 1 augustus zelf was er een viering in de Grote Zaal van het Volk in Beijing. Daar waren alle leiders van de hoogste niveaus in de partij aanwezig. Xi Jinping hield de voornaamste toespraak. Hij herhaalde dingen die hij op zondag tijdens de parade tegen de troepen had gezegd. Tijdens de civiele ceremonie voegde Xi een en ander toe en legde wat extra accenten. Ziehier enkele betekenisvolle citaten uit de toespraak van dinsdag.
‘Wij zullen nooit aanvaarden dat mensen, organisaties of partijen een deel van het Chinese grondgebied afscheiden, onder welke vorm of op welk moment dan ook’.
‘Het Volksbevrijdingsleger moet zich concentreren op slagkracht en waakzaamheid, zodat het als een geavanceerde strijdkracht altijd klaar is voor het gevecht en om de overwinning te behalen’.
‘Zoals Mao Zedong zei: Ons principe is dat de partij het geweer beveelt, en we zullen nooit toestaan dat de geweren het bevel voeren over de partij’. ‘Het Volksbevrijdingsleger moet onbuigzaam loyaal zijn, het karakter en de doelstellingen van een volksleger behouden… Het leger komt van het volk, ontleent zijn kracht aan het volk en moet door dik en dun gaan voor het volk’.
‘Een groot goed voor het volk is dat het kan genieten van vrede en veiligheid. Het Volksbevrijdingsleger zal voortgaan met zijn internationale contacten en samenwerking met buitenlandse legers om de mondiale uitdagingen aan te kunnen’.
South China Morning Post, Xinhua, Global Times, Bloomberg, Morning Star

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar