Anticorruptiecommissie van China voert politieke strijd

De hoogste anticorruptiecommissie van China, de Centrale Commissie voor Discipline-inspectie (CCDI), heeft in de afgelopen weken weer onderzoeken gemeld tegen kaderleden van de CPC, tevens overheidsambtenaren, vanwege ‘ernstige inbreuken op de discipline’. Het gaat om een politieke strijd, maar is dat hetzelfde als een persoonlijke machtsstrijd?

CCDI persconferentie

Persconferentie anticorruptiecommissie


Hier volgt een lijst van functionarissen die op dit moment binnen de partij door de CCDI worden vervolgd voor het geven of aannemen van geld, benoemingen of contracten in ruil voor politiek machtsmisbruik. Sommigen van hen hebben ook deacht gedragsregels’ zoals die over de sobere levensstijl overtreden. Een aantal van hen is uit de partij geroyeerd en overgedragen aan het gerecht, dat in bepaalde zaken al een vonnis heeft geveld.

Van Yang tot Lyu

– Yang Gang, een voormalig topman van de Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), het hoogste algemene politieke adviesorgaan (een soort Senaat of Eerste Kamer). Yang is tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld door het Derde Gewone Volksgerechtshof in Beijing. Als kaderlid in Xinjiang (van 1999 tot 2006 was hij daar zelfs partijsecretaris), als topman van de Kwaliteitsdienst van Goederen en ondervoorzitter van het Comité voor Economische Zaken van de CPPCC had hij zelf of door bemiddeling van zijn vrouw of zijn zoon tussen 2008 en 2013 in totaal voor ongeveer 14 miljoen euro aangenomen.

Yang Gang

Yang Gang


Naast zijn gevangenisstraf is de sanctie tegen hem de confiscatie van een deel van zijn vermogen ter waarde van 140.000 euro. Dat is ‘een milde straf’ omdat hij verzachtende omstandigheden kon aanvoeren, zoals zijn bekentenis van andere misdaden en zijn terugbetaling van het illegaal verkregen geld.
– Wei Hong, de gouverneur van de provincie Sichuan en de tweede man van het partijbestuur in de provincie .
– Gong Qinggai. Hij is (of was) de tweede man van het Kantoor voor Taiwan van de Communistische Partij en sinds 2013 van het Bureau voor Taiwanese zaken van de Staatsraad.
– De voormalige viceburgemeester van Shanghai Ai Baojun, van wie de illegale inkomsten zijn verbeurdverklaard. Ai had volgens de CCDI het geloof in zijn politieke idealen verloren. Hij heeft ‘zelfs na het 18e partijcongres zijn leven niet gebeterd’ en bleef zich tegen het onderzoek verzetten.
– Zhou Laizhen, de voormalige adjunct-directeur van de Dienst voor de Burgerluchtvaart. Zhou was lid van het partijcomité bij de dienst.
– Shen Weichen, die partijsecretaris en uitvoerend vicevoorzitter is geweest van de China Association for Science and Technology (CAST). In april 2015 gaf de CCDI aan dat er een onderzoek tegen hem liep. Shen was voordat hij in de CAST kwam partijleider in Taiyuan, de hoofdstad van de provincie Shanxi, en adjunct-hoofd van de voorlichtingsdienst van de CPC (vroeger de propaganda-afdeling genoemd).

Lyu Xiwen

Lyu Xiwen


Lyu Xiwen, het vroegere adjunct-hoofd van de CPC-partijafdeling van Beijing. Tegen haar zijn ‘dwangmaatregelen getroffen’, meestal een synoniem voor detentie. Op 5 januari is zij uit de CPC gezet en uit haar functie ontslagen. Volgens de CCDI heeft ze inbreuken begaan tegen belangrijke punten van het nationale beleid en de gedragsregels. Ze heeft ook ‘een kliek gevormd om zich te kunnen verzetten tegen de inspectie’. Sinds het 18e Partijcongres is Lyu de eerste topfunctionaris in de hoofdstad Beijing tegen wie een dergelijk onderzoek loopt. De zaak begon in november 2015.

Shanghai in de voorhoede

Tegen zeven belangrijke ambtenaren in Shanghai is er in 2015 een onderzoek geweest voor verduistering en omkoping. Dat is bijna een verdubbeling ten opzicht van de twee vorige jaren, aldus iemand van de afdeling anticorruptie bij het Procuratoraat (Openbaar Ministerie) van het Volksgerecht. Behalve tegen de topmensen liep er vorig jaar ook een onderzoek tegen 421 lagere ambtenaren in 363 zaken van corruptie. In bijna alle gevallen ging het om omkoping voor sommen met een grotere waarde dan 7.000 euro en in 88 zaken was het onterecht verkregen of gegeven bedrag zelfs hoger dan een miljoen yuan, 140.000 euro. Het bewijsmateriaal was afkomstig van klokkenluiders of journalisten, volgens Zheng Yongsheng, de directeur in Shanghai van het Bureau inzake Ambtsmisdrijven, een afdeling van Procuratoraat.

Dai Haibo ex-partijleider van de Shanghai Free Trade Zone

Dai Haibo ex-partijleider van de Shanghai Free Trade Zone


De twee meest in het oog springende namen bij de zeven verdachte topambtenaren in Shanghai zijn Dai Haibo, een voormalige bestuurder van de stadsregering en van de Pilot Free Trade Zone, en Feng Jun, de vroegere algemeen manager van de Gemeentelijke Elektriciteitsdienst, een onderdeel van het Elektriciteitsnet van de staat. Ook diegenen die steekpenningen hebben aangeboden of gegeven, zakenmensen of andere burgers, worden vervolgd. Het gaat om nog eens 112 personen in 89 zaken. Ook dat is bijna een verdubbeling van het aantal zaken in 2014.
In mei 2015 was Shanghai de eerste stad waar de familieleden van belangrijke ambtenaren beperkingen kregen opgelegd in het zakendoen. De echtgenoten mogen helemaal niet actief zijn in het bedrijfsleven. Hun kinderen en de echtgenoten van hun kinderen hebben verbod gekregen actief te zijn in de sectoren en gebieden waar de ambtenaren een politiek verantwoordelijke functie uitoefenen.

Internationale samenwerking

Er zou ook schot komen in de zaak van Ling Wancheng, een rijke zakenman die belangrijke politieke connecties had. Deze Ling Wancheng, de jongste broer van Ling Jihua, is gevlucht naar de VS. Ling Jihua leidde tot juli, toen hij werd uitgerangeerd op verdenking van omkoping, het Algemeen Bureau en de Afdeling voor het ‘Verenigd Frontbeleid’ van het Centraal Comité van de CPC. Het Verenigd Frontbeleid is het werk met de 8 niet-communistische partijen. China onderhandelt met de VS over de uitlevering van zijn broer. China en Zwitserland zijn tijdens het bezoek van de Zwitserse buitenlandminister Burkhalter overeengekomen om hun samenwerking in de strijd tegen de corruptie op te voeren. Ze zullen voortvluchtige verdachten uitleveren, illegaal verkregen geld terugsturen en elkaar bijstaan in kwesties van misdaadbestrijding en justitie. China heeft het Europese land uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding van de top over corruptie en financiering waarvoor de G20 in september in het Chinese Hangzhou te gast is.

De band met de politiek

Het Permanent Comité van het Nationaal Volkscongres (de Chinese Volksvertegenwoordiging) werkt aan een verbeterde wet tegen de corruptie. De hoogste instelling van wetgevers heeft daartoe besloten in overleg met de CCDI, na hun evaluatie van de corruptiebestrijding tijdens het afgelopen jaar. Daarbij heeft de CCDI aangegeven dat de strijd tegen corruptie ‘een politieke strijd is voor de uitvoering van de gedachten gelanceerd door het Centraal Comité en door Xi Jinping in zijn toespraken’. De voornaamste wetgevers zijn kaderleden van de CPC en partijleider Xi Jinping heeft hen voorgehouden dat zij ‘de partijstatuten voorbeeldig moeten respecteren en naleven, voor de eenheid en om trouw te blijven aan de partij en het volk’. Het Permanent Comité neemt zich voor ‘erop toe te zien dat het beleid van overheid en gerecht overeenkomstig de wet wordt uitgevoerd en dat alle volksvertegenwoordigers de belangen van het volk behartigen en naar de volkswil handelen’.

Xi: 'Anticorruptie in China niet House of Cards!'

Xi: ‘Anticorruptie in China niet House of Cards!’


De Amerikaanse denktank Stratfor voorspelt dat de anticorruptiecommissie van de CPC in 2016 haar ongezien hoge doelstellingen zal halen. Dat zal volgens de analisten van Stratfor die het aantal inspecties en de aard ervan hebben bestudeerd, lukken ondanks de te beperkte middelen van de CCDI. De Amerikaanse denktank blijft vermoeden dat het gaat om een genadeloze machtsstrijd, waarbij Xi Jinping zal slagen in zijn opzet om mogelijke politieke rivalen uit te schakelen voor het 19e Partijcongres in 2017. Stratfor legt echter geen bewijzen op tafel voor de stelling dat diegenen die worden vervolgd politieke rivalen zijn van Xi Jinping. Journalisten van de SCMP hebben die bewijzen evenmin, wat hen niet belet om op hun beurt te insinueren dat ‘Xi Jinpings anticorruptiecampagne’ een interne persoonlijke machtsstrijd is. In de krant uit Hongkong staat dat de inspectieteams van de CCDI over ‘het land uitwaaieren om overal de partijtrouw van de functionarissen na te gaan als reactie op Xi Jinpings herhaalde oproepen tot politieke loyaliteit’.
Wat zeggen de inspecteurs er zelf van? Een week geleden heeft de CCDI zijn algemene vergadering gehouden. De bijeenkomst duurde drie dagen. De CCDI beoordeelde de situatie op haar werkterrein als ‘moeilijk en veelomvattend’, maar nam zich voor ‘de strijd standvastig verder te voeren’. De statistieken van de CCDI laten zien dat in 2015 meer dan 40 kaderleden van het centrale bestuur hun lidmaatschap van de partij hebben verloren omdat ze de gedragsregels hadden geschonden. Meer dan 90.000 functionarissen over het hele land hebben een straf gekregen omdat ze zich aan corruptie hadden bezondigd of de soberheidsregels hadden overtreden. De commissie wil dit jaar alle centrale organen van de partij en de overheid inspecteren. Op dit moment zijn er 47 inspectieteams daarvoor op pad. De CPC telt 87 miljoen leden en 4,3 miljoen partijorganisaties. ‘De missie en de doelstellingen blijven dezelfde: strenge sancties opleggen om de ziekte te genezen en de mensen te redden. De minderheid bestraffen om de meerderheid op te voeden’. De corruptiebestrijding moet de politieke fundering consolideren van het landsbestuur dat in handen is van de CPC en ze moet het vertrouwen van de bevolking in de partij versterken. De partij moet ‘zichzelf beheren volgens de regels van de moraal en de discipline en daarbij aan haar leden strengere normen opleggen dan de strafwet die geldt voor de hele bevolking’.
Xinhua, China Daily, South China Morning Post, Stratfor, Wikipedia, Global Times

 
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *