Beperking afsteken van vuurwerk is moeilijk, maar nodig voor milieu

Maatregelen om het afsteken van vuurwerk en rotjes te beperken zijn nodig. De traditie om het nieuwe jaar te verwelkomen met geknal, kleurrijke explosies en rook maakt de luchtvervuiling erger. De bestrijding hiervan is niet eenvoudig, vanwege economische en sociale bezwaren.

 

Met honderdduizenden explosies van vuurwerk en rotjes in Beijing alleen al is vorige week op vrijdagnacht het Chinese Nieuwjaar gevierd.

Waar vuurwerk is, is smog

Op zaterdag was de Chinese hoofdstad de hele dag in smog gehuld. Een vergelijkbaar effect had de traditionele nieuwjaarsviering in 182 andere steden in China. De luchtvervuiling nam er in een paar uur tijd gevaarlijke vormen aan. De dag voordien was er maar in 19 steden smog gemeld. Er waren stadsbesturen, o.a. die van Shanghai en Hangzhou, die het afsteken van vuurwerk in de binnenstad hadden verboden. Daar bleef de lucht schoon tijdens het nieuwjaarsweekend. Het ministerie van Milieubescherming stelde dit vast en maakte de waarnemingen bekend. Het is om economische en sociaal-culturele redenen dat steden zoals Beijing en Tianjin de verkoop en het afsteken van vuurwerk, weliswaar met enige beperkingen, toelaten.

De vuurwerkmakers

Liuyang, in de zuidelijke provincie Hunan, heeft als bijnaam de ‘Gouden Driehoek van het vuurwerk’. Daar wordt zowat de helft van alle vuurwerk en rotjes in China geproduceerd. De economie van deze stad met zijn 1,3 miljoen inwoners begint zwaar te lijden onder de maatregelen tegen het gebruik van vuurwerk die de overheid op meer en meer plaatsen vanwege de vervuiling moet nemen. Ten minste zeven grote steden in het land legden dit jaar al strenge regels op. De verkoop en het afsteken van vuurwerk in bepaalde wijken werd beperkt of verboden.

Schoon Shanghai

Shanghai, met zijn 24 miljoen inwoners, heeft het gebruik van vuurwerk sterk aan banden gelegd. Op zeven plaatsen mocht het worden verkocht. In 2014 waren er nog 1400 verkooppunten. De politie is streng opgetreden tegen de illegale verkoop en heeft tijdens zijn campagne 144 verdachten aangehouden en meer dan 11.000 kratten vuurwerk geconfisqueerd. Ook in de wijken buiten de ringwegen rond de stad, waar het vuurwerkgebruik op bepaalde tijden was toegestaan, staken feestvierders minder rotjes en vuurpijlen af. De vuilnisdienst moest op vrijdag ‘maar’ tien ton afval van het vuurwerk ophalen, blijkbaar vrij weinig.  Het Waarnemingscentrum voor het Milieu meldde dat de maatregelen en gunstige weersomstandigheden gezorgd hadden voor een aanzienlijk betere luchtkwaliteit dan vorig jaar op dezelfde dag.

Broodwinning in gevaar

De stad Liuyang zal het moeilijk krijgen om zijn doelstelling voor 2020, verdubbeling van de inkomsten, te halen. De 300.000 inwoners die in de vuurwerksector werken zien hun broodwinning in gevaar komen. De klachten daarover komen ook in andere regio’s voor. De provincie Henan zag zich gedwongen het verbod op de verkoop van vuurwerk na twee dagen in te trekken. Teveel burgers hadden geprotesteerd, en niet alleen de verkopers van vuurwerk. Volgens die laatste groep zat er aan de hele zaak ook een veiligheidsaspect. Zij hadden voorraden aangelegd. Toen het verbod in sommige steden plotseling werd ingesteld bestond het risico dat enorme hoeveelheden onverkocht vanzelf vuurwerk zouden exploderen, zodra de temperatuur steeg.

Volksgezondheid in gevaar

Vele deskundigen zijn het erover eens dat er toch dringend een oplossing moet komen. Bij de ontbranding van het vuurwerk komen er sulfiden en andere chemische stoffen in de atmosfeer die de lucht giftig en het water zuurder maken. Ook de hoeveelheid fijn stof neemt erdoor toe. De traditie om vuurwerk en rotjes te laten ontploffen ‘om de kwade geesten te verjagen’ met het Lentefeest, maakt de smog en al zijn gevaren voor de volksgezondheid, nog erger. Als er wind staat, die vervuilde luchtdeeltjes wegwaait, is de toestand wat beter. Dat is volgens de metingen van de weerkundige dienst het geval in de kustgebieden: daar waait de troep naar zee.

Dilemma

Het ministerie van Milieu heeft daarom in januari een aantal oproepen tot het publiek gericht om er een veilige (er gebeuren ook ongevallen met vuurwerk) en ‘groene’ nieuwjaarsviering van te maken. Vele Chinezen, en ook buitenlanders in China, blijven echter van mening dat de opwinding van het vuurwerk en het geknal van de rotjes erbij horen. Hun stelling is: ‘de mensen hebben recht op hun tradities en hun vertier’.
Caixin, China Daily Asia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *