Bo Xilai veroordeeld tot levenslang update

Het gerechtshof te Jinan heeft Bo Xilai tot levenslang veroordeeld want schuldig bevonden over de gehele lijn. Hij zal de straf uitzitten in de Qincheng-gevangenis voor veroordeelde politici in Beijing. Bo beschikt over 10 dagen om in beroep te gaan

qingcheng

Qincheng gevangenis met zicht op de bergen


In een korte zitting vond het Hof te Jinan Bo Xilai schuldig aan het aanvaarden van in totaal 44 miljoen steekpenningen, verduistering van 5 miljoen en het misbruiken van zijn macht om de moord van zijn vrouw op een Britse zakenman te verdoezelen.  Nu wordt het vrijwel onmogelijk dat hij een politieke comeback maakt. Bo verliest ook zijn burgerrechten en zijn goederen worden verbeurd verklaard.
Hij zal de straf volgens bepaalde bronnen uitzitten in de Qincheng gevangenis in Beijing waar ook  Wang Lijun, die voor hem werkte als hoofd van de politie  en de voor corruptie veroordeelde spoorwegminister Liu Zhijun verblijven. Zijn vrouw Gu Kailai verblijft in een ander detentiecentrum. De Qincheng-gevangenis is de enige die niet onder Justitie valt, maar onder het Ministerie van Politie. De gevangenen beschikken er over een zekere vrijheid, zij het dat ze regelmatig gecontroleerd worden.

In een verdere explicitering op Internet zegt het Hof dat het quasi alle bewijzen van het openbaar boxilaiministerie aanvaardde evenals bekentenissen waarvan Bo op het proces beweerde dat ze afgedwongen waren onder mentale druk. Het Hof verwijst naar Bo’s geschreven verklaringen waarin hij wel bekende op de hoogte te zijn van Xu Mings financiële steun voor zijn vrouw en zoon. Bo zelf bracht de kwestie van de Franse villa ter sprake nog voor er enig getuigenis was van anderen. Over Bo’s bewering dat zijn vrouw gek was en onder de pillen zat, stelt het verdict dat Gu’s getuigenis werd afgeleverd toen ze helemaal geen geneesmiddelen nam. Het Hof ontkent dat er reden is om te twijfelen aan de getuigenissen van Xu Ming & Wang Lijun. Bo’s visie dat bewijzen buiten China verzameld (over de Franse villa) ongeldig zouden zijn, wordt verworpen; overigens was Gu de enige aandeelhouder van de vennootschap die de villa in handen heeft. Er is echter onvoldoende bewijs dat Bo wist van de betaling van de vliegtuigtickets voor zijn zoon. Dat Bo zijn macht misbruikte om Wang Lijun ‘met vakantie te sturen’ omdat hij wist van de moord door zijn vrouw op de Brit, staat voor het Hof echter vast. Bij het verwijderen van Wang werden verder niet de wettelijke procedures gevolgd. Bo had zijn vrouw ook laten deelnemen aan officiële vergaderingen over de gevolgen van Wangs poging om over te lopen naar de VS en was het eens gewest met haar voorstel om Wang overspannen te laten verklaren door een ziekenhuis. Hij had ook de ambtenaren die de moordzaak Heywood als eersten hadden onderzocht laten vervolgen omdat ze uit protest tegen de foute aanpak in dat onderzoek hun ontslag hadden gegeven.
Het hof benadrukt dat het niet alleen heeft geoordeeld op basis van getuigenverklaringen, hoewel die overtuigend waren. Er was ook fotografisch bewijsmateriaal, er werd rekening gehouden met documenten en met elektronische gegevens. Er is nog iets wat een rol heeft gespeeld. Bo had op sommige punten bekentenissen afgelegd, maar heeft die ingetrokken. De redenen waarom en zijn nieuwe verklaringen hebben het hof niet kunnen overtuigen.

 
Hij misbruikte zijn macht en veroorzaakte groot verlies voor natie en volk, zo heet het nog. Het Hof gaf het bevel  zijn activa te bevriezen en aan de staat over te dragen en zou daar ook blijven toe ijveren voor de villa in Frankrijk.  Het proces was een voorlopig eindpunt van 3 processen na de vorige twee waarbij zowel Bo’s vrouw Gu Kailai als zijn politiechef Wang Lijun veroordeeld werden. Volgens een door de SCMP geciteerde advocaat van Bo gaat hij in beroep.  Dit zou in principe binnen de 2 maanden behandeld worden.
Bronnen: FT, SCMP, wantchinatimes, China Daily
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *