Categorie: Stad & Regio

Stad & Regio Dossiers

Noordoostelijke roestgordel krijgt verjongingskuur

    De drie noordoostelijke provincies Liaoning, Heilongjiang en Jilin waren in de vijftiger en zestiger jaren de trots van China’s nijverheid en het voorbeeld van de planeconomie. Tijdens de hervormingsperiode verloor het gebied aan belang. Het productieapparaat is verouderd en miljoenen arbeiders in de staatsondernemingen verloren hun werk. Nu probeert de regering de “roestgordel” om te vormen tot China’s vierde economische motor en om dit te verwezenlijken wordt over een termijn van 10 jaar…

Tibets mars naar modernisering

e informatiedienst van de Chinese regering heeft een witboek over de modernisering van Tibet uitgebracht waarvan we een vertaalde samenvatting maakten voor “China Vandaag”. Het witboek bevat zowel gegevens over het vroeger theocratisch regime met slaven en lijfeigenen, als recente cijfers over de huidige toestand in Tibet.

Modernisering naar westen doortrekken

De afgelopen twintig jaar lag de klemtoon bij de Chinese hervormingspolitiek op de ontwikkeling van de oostelijke kustgebieden. Nu dit goed op gang lijkt, zet de Chinese overheid een grootse beweging op om de afgelegen en achtergestelde maar rijk aan grondstoffen, westelijke gebieden te ontwikkelen. Daarbij staat zowel de uitbouw van infrastructuur als het benadrukken van het leefmilieu centraal

Eenmaking met Taiwan in het vizier

u Hongkong en Macau naar het moederland zijn teruggekeerd, komt de kwestie Taiwan op de agenda te staan. 16 miljoen Taiwanezen hebben het vasteland reeds bezocht, de indirecte handel tussen de Taiwan-engte overstijgt 160 miljard US$ en de Taiwanese ondernemers hebben reeds voor 44 miljard US$ investeringen aan de Volksrepubliek toegezegd waarvan er reeds 24 miljard effectief gedaan zijn. Volgens specialisten is de scheiding tussen economie en politiek tussen de twee kanten van de Taiwan-engte voor Taiwanese economie contraproductief en op termijn niet houdbaar.

China gaat kleinere steden promoten

China wil de aangroei van de grote steden controleren, de middelgrote steden matig en de kleine steden actief ontwikkelen en in de steden zelf zullen de buurtcomités nieuw leven worden ingeblazen. Wat huisvesting betreft, wordt het wonen uit het circuit van sociaal dienstbetoon gehaald. China wil dat er in hoofdzaak een marktpolitiek komt bij het bouwen en toewijzen van huizen, wat zal aangevuld worden door een sociale huisvestingspolitiek voor de meer bescheiden inkomens. Inzake de uitbouw van stedelijke infrastructuur is er althans in theorie meer aandacht voor het openbaar vervoer.

De economische vervlechting van Hongkong met China

Eind juli keert Hongkong politiek terug naar het Chinese moederland. De economie heeft niet gewacht op die datum want in de loop van de jaren heeft Hongkong zich ontwikkeld als de belangrijkste doorgangshaven van China en de buitenwereld. De economische integratie is niet enkel commercieel maar ook industrieel met belangrijke delocalisatie van ondernemingen uit Hongkong die onderaannemingen uitbesteden aan hun filialen in het vasteland. Naar de toekomst toe wordt verwacht dat ook in de dienstensector een integratie zal plaatsgrijpen.