China en Griekenland

Het officiële blad Global Times, dat bekend staat voor zijn onomwonden standpunten in internationale politiek, wijdt twee commentaren aan de Griekse crisis. We hebben ze hieronder vertaald.

Een onzeker pad voor Griekenland en de EU

eu-vraagt-griekenland-in-bindenGlobal Times heeft het over een onzeker pad voor Griekenland en de EU. Door meer dan 60% nee te stemmen in het referendum is Griekenland officieel een rebel geworden binnen de EU. De EU staat voor een pijnlijke keuze.
Het resultaat van het referendum is niet dat Griekenland uit de eurozone wil, maar wel dat het weigert de soberheidsmaatregelen te aanvaarden die de EU het wil opleggen. Griekenland wil in de eurozone blijven en verder hulp van de EU krijgen, terwijl het toch de soberheidsvoorwaarden verwerpt. De bal ligt nu in het kamp van de EU. De Grieken wedden erop dat Brussel niet het risico zal nemen hen eruit te gooien.
De Europese integratie staat voor een nooit geziene uitdaging. Indien de EU toegevingen doet aan Griekenland, moedigt ze wanbetalingen en rebellie aan, wat op langere termijn negatief zal uitdraaien.  Maar indien ze Griekenland eruit gooit, dan betekent dat een grote stap achteruit voor de EU, wat ze zich evenmin kan veroorloven.
Griekenland behoort geografisch tot Europa. Indien in Griekenland chaos uitbreekt, dan blijft het nog steeds een probleem voor de EU. Griekenland heeft op een democratische manier gekozen om de voorwaarden voor een reddingsplan te verwerpen, en heeft daarmee moreel de bovenhand over de EU. Indien de EU niet bereid is tot een compromis, dan gaat ze zeer grote risico’s tegemoet. Het is niet zeker dat de Europese leiders die willen nemen.
Een oud spreekwoord zegt: ‘op een smalle weg passeert de dapperste eerst’. Griekenland heeft een definitief besluit genomen. De EU moet nu kiezen tussen de regels versoepelen of een lid van de eurozone verliezen.
De eurozone heeft geen exitstrategie bepaald. Indien Griekenland eruit moet dan blijft de vraag volgens welke procedure. De Griekse crisis heeft verborgen problemen van de EU blootgelegd. Wat is de aard van de organisatie? Wat zijn de rechten en plichten van de EU-lidstaten tegenover elkaar? Wat moeten ze doen als een lid de groep weigert te volgen?
Gewoonlijk wordt de EU gezien als een confederatie, en ze lijkt langzaam maar bewust te evolueren naar een federaal systeem. Maar eenheid heeft zijn prijs: het betekent dat de sterken de zwakken moeten helpen en bijstaan. Maar Frankrijk en Duitsland zijn afkerig van hulp aan Griekenland.
Het lijkt alsof de EU zeer grootschalige hulp aan Griekenland gegeven heeft, maar het grootste deel van het geld is gebruikt om de interesten op vroegere hulp te betalen en slechts een klein bedrag kwam uiteindelijk in de Griekse economie terecht. Uit statistieken blijkt dat het om slechts 3% van de nieuwe bijstand van de EU gaat. Zolang Duitsland en Frankrijk niet bereid zijn een deel van de Griekse schuld te laten vallen, is het bij gebrek aan liquide middelen onwaarschijnlijk dat de Griekse economie voluit kan draaien.
De Griekse crisis is veroorzaakt door te weinig integratie en teveel zelfzucht van betrokken partijen die geweigerd hebben de moeilijkheden samen te trotseren. Als grote EU-landen zoals Duitsland en Frankrijk niet kunnen samenwerken, dan komen zij terecht in een doodlopend straatje waarin zelfs de hoop zal verzwinden.

Kan China een rol spelen in de Griekse crisis?

(2)GREECE-ATHENS-CHINA-CULTURAL EXCHANGEKan China een rol  spelen in de Griekse crisis? Gaat China Griekenland steunen? Hoe kan het tussenkomen in de problemen van de EU?
China beschikt over zeer grote hoeveelheden deviezen. En Griekenland speelt een sleutelrol in het “One Belt, One Road” initiatief, de door China voorgestelde nieuwe zijderoutes. China is bereid Griekenland te helpen om de problemen van zijn economische en sociale ontwikkeling op te lossen. Maar China hoopt ook dat zijn inspanningen om Griekenland uit de penarie te helpen in het bredere plaatje zullen passen en constructief zullen zijn. Duidelijker gezegd: de deelname van China moet voordelen bieden aan zowel Griekenland als de EU. Dit is een manier van denken die diep verankerd is in de Chinese buitenlandse politiek.
Premier Li verklaarde bij zijn bezoek aan Europa vorige week dat hij hoopt dat Griekenland in de eurozone blijft. Dat was geen diplomatieke beleefdheid. China is één van de landen buiten de EU die eerlijk hopen dat Europa zal bloeien. Een sterker Europa is vooral een rivaal voor de VS, terwijl China daar geen last zal van hebben.
Gewone Chinezen denken misschien dat Griekenland een ver-van-hun-bed show is. Maar bij nader inzien beseffen we dat Europese staten hoogstwaarschijnlijk vrienden van China zullen worden. We kunnen daarom een positieve houding aannemen tegenover alle projecten met wederzijds voordeel voor China en de EU.
De betrekkingen tussen China en Griekenland zijn de voorbije jaren snel toegenomen. China biedt financiële hulp via multilaterale instellingen zoals het IMF. Het investeert ook in grote Griekse infrastructuurprojecten. En tijdens de Griekse schuldencrisis heeft China de Griekse staatsobligaties niet van de hand gedaan.
Griekenland blijft hoogstwaarschijnlijk binnen de eurozone, zelfs indien het de voorwaarden voor het reddingsplan verwerpt. De EU is de belangrijkste partij in het Griekse reddingsplan, dus China kan de EU helpen om deze crisis van de overheidsschuld te doorstaan.
De EU zal de situatie na de Griekse crisis moeten aanpakken. China moet aandacht hebben voor de manier waarop de eurozone de Griekse rotzooi gaat opruimen en voor wat de eurozone aankan als gevolg daarvan.
Vertaald en samengevat uit Global Times.
De oorspronkelijke teksten vind je hier en hier.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *