China zal tegen 2020 strijd tegen klimaatverandering aanvoeren

Tijdens de bijeenkomst van 100 wereldleiders op een eendaagse klimaattop van de VN in New York heeft de Chinese president zijn nek ver uitgestoken. China engageert zich namelijk om in het nieuwe vijfjarenplan een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen per geproduceerde eenheid te voorzien. En die tendens zal tot 2020 voortgezet worden. Tegen die tijd moet minstens 15 % van het totale energieverbruik  afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen of kernenergie. Met de uitspraak ging Hu een stuk verder dan Obama, die bleef steken bij algemene beloften .
China krijgt verder een goed rapport en een gunstige prognose van het Internationaal Energieagentschap. De organisatie van 28 overwegend westerse grootverbruikers van energie schrijft: “China zal een leidende rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering als het zijn doelstellingen haalt, en meestal realiseert het land dat soort doelstellingen ook effectief”. Dit opvallend gunstig oordeel staat in een voorpublicatie uit de jaarlijkse milieustudie, die het IEA in november zal uitbrengen. Het is de bedoeling van deze voorpremière om de onderhandelingen bij de milieutop in Kopenhagen soepel te laten starten.
Fatih Birol, het hoofd van de economische afdeling van het IEA, zegt dat China precies doet wat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door zijn drie essentiële gestelde doelen: hernieuwbare energie (o.a. kernenergie) bevorderen, energiezuinig produceren en voor de economie een nieuwe structuur en een nieuw evenwicht uitwerken. Op de basis van deze drie maatregelen uit het huidige vijfjarenplan moet China echter voortbouwen in zijn volgende vijfjarenplannen om tegen 2020 de vervuiling door koolstof zo te beteugelen dat het klimaat gered kan worden.
Ook de Britse bank HSBC (hoofdzetel Hongkong) heeft lof voor het feit dat de Chinese regering met ongeveer een derde van haar economisch stimuleringspakket groene doelstellingen nastreeft. Dat gegeven is het resultaat van een onderzoek dat de bank onlangs heeft laten uitvoeren.
Bron Financial Times
zie ook http://www.iea.org/index.asp
Zie ook CCTV-video over de groene trend

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *