'De Lange Mars gaat verder' (upd)

De Lange Mars eindigde 80 jaar geleden. Xi Jinping beweert van niet. China viert deze week uitbundig het zegevierende einde van de legendarische tocht. Xi heeft zijn kameraden en de bevolking opgeroepen een Lange Mars voor deze tijd te ondernemen.

Lange Mars

Xi en veteranen


De Lange Mars was de tocht van bijna 10.000 km die Chinese communisten ondernamen om te ontkomen aan de troepen van Chiang Kai-shek. Hun voormalige nationalistische bondgenoot had zich tegen hen gekeerd en was op hun vernietiging uit.

Tocht vol gevaren

Van begin 1934 tot eind 1936 trokken ze van het zuidoosten, eerst naar het zuidwesten en vervolgens naar het noorden van China (upd erratum: hier stond eerst: ‘van het zuidoosten naar het noordwesten’). Onderweg kenden ze ziekten, ontberingen, en maakten een interne strijd over de te volgen tactiek mee. Het ergste gevaar kwam van de ongenadige bombardementen en aanvallen van Chiang Kai-shek en zijn bondgenoten. Van de 86.000 leden van het Volksbevrijdingsleger waren er uiteindelijk 30.000 strijdkrachten over. Er waren troepenversterkingen uit andere regio’s gekomen. Mao Zedong had onderweg met scherp militair en politiek verstand de steun verworven van de meerderheid. Hij was vanaf nu de onbetwistbare leider van de Chinese communisten. Op 21 oktober 1936 kwamen alle legerafdelingen samen in het noordwestelijke Shaanxi. Die datum is voor China de dag van het einde en de overwinning van de Lange Mars.

Lange Mars 2016

Lange Mars

Een evocatie


Deze week herdenkt China die gebeurtenis van 80 jaar geleden met feesten, optredens, bijeenkomsten, tentoonstellingen. De Lange Mars is in alle media en op straat alomtegenwoordig. Bij een van de festiviteiten heeft partijleider en president Xi Jinping de communisten en de bevolking opgeroepen een Lange Mars voor deze tijd te ondernemen. Tijdens de grote ceremonie ter herdenking van 80 jaar Lange Mars hield Xi Jinping een bijzondere toespraak. Hij situeerde de Lange Mars in de geschiedenis van de wedergeboorte van China en noemde het een groots monument.

Keerpunt

Xi is behalve staatshoofd, leider van de communistische partij en van de centrale militaire commissie die het Volksbevrijdingsleger politiek stuurt. Hij ziet de Mars als het keerpunt van nederlaag naar overwinning voor de CPC en de revolutie. Vanaf dat moment begon de strijd voor nationale onafhankelijkheid en bevrijding van het volk. Volgens hem kwam het succes voort uit de combinatie van grote marxistisch-leninistische principes met de reële omstandigheden van China.

Vuurproef

Lange MarsDe communisten ondergingen volgens Xi de vuurproef om te bewijzen dat ze trouw waren aan hun idealen en aan de waarheid. Hij vatte de spirit van de Lange Mars samen in enkele correcte instellingen. ‘De partijleden en revolutionairen moesten de waarheid uit de feiten halen, zich aan de discipline houden en kijken naar het algemeen belang. Ze moesten solidair zijn met de massa van de bevolking, zich op het volk verlaten en door dik en dun aan hun zijde blijven’.

De Mars gaat door

De Lange Mars is in die zin een aanhoudend proces voor Xi. Hij waarschuwde: ‘als we vergeten waar we vandaan komen zullen we in een doodlopende straat terechtkomen. We moeten de spirit van de Lange Mars doortrekken in welk ontwikkelingsstadium we ons ook bevinden en hoeveel we ook hebben bereikt. Zo moet iedere generatie zijn eigen Lange Mars doormaken. Voor ons is de bestemming die van de twee eeuwfeesten* en de Chinese droom van nationale heropbloei’.

Het leger van de Partij

Lange Mars Als voorzitter van de centrale militaire commissie en als partijleider wees Xi ook op het belang en de rol van het leger. Het was tenslotte het Volksbevrijdingsleger dat de Lange Mars heeft volbracht. Xi sprak over de noodzaak van een solide nationale defensie. Die moet voor hem in overeenstemming zijn met de huidige status van China in de wereld. Het leger moet instaan voor de nationale veiligheid en de verdediging van de ontwikkelingsbelangen van China. Xi benadrukte de unieke band tussen het volksleger en de communistische partij: het is de CPC die altijd het bevel heeft gevoerd over het leger en dat moet blijven doen.
www.britannica.com, Xinhua, South China Morning Post, China Daily
Het speciale twee uur durende programma van de nationale televisie over de Lang Mars op YouTube, via deze link
*De twee eeuwfeesten zijn in 2021 en in 2049. Het eerste jaartal is de honderdste verjaardag van de stichting van de CPC.  China moet dan ‘een redelijk welvarende maatschappij’ zijn. In 2049 viert het land de honderdste verjaardag van de stichting van de Chinese Volksrepubliek. Dan moet China echt ‘een modern en democratisch socialistisch land’ zijn.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.