Dorpsdokters met laptop doorheen Mongoolse steppe

In de Binnen Mongoolse prefectuur Xilingol liep een medisch experiment waarbij de dorpsdokters bij hun bezoeken de gegevens inbrachten op hun laptop om deze later te synchroniseren met de gegevens op de server in het stedelijk hospitaal. Voor een kwart van de meer dan een miljoen inwoners werd een elektronisch medisch dossier opgemaakt, waarvan vooral patiënten met hoge bloeddruk en diabetes opvolging nodig hadden. Ook een onvermoede ziekte werd ontdekt.

dorpsdoktrHet landelijk gezondheidssysteem in China bestaat uit 3 niveaus. Onderaan bevinden zich de dorpsdokters –een geactualiseerde versie van de dokters op blote voeten- die 18 maanden opleiding achter de rug hebben en gespecialiseerd zijn in preventie, moeder-en kinderzorg, inenting en het verzamelen van informatie over ziekten. Wanneer de aandoening ernstig blijkt, wordt de patiënt doorverwezen naar de dokter in het ziekenhuis van de nabije stad. Als het heel ernstig is, komt er een specialist aan te pas uit het hospitaal in een grotere stad. Vaak wachten de Chinese patiënten met naar de dokter te gaan tot het heel ernstig is en als de dokter dan geen wonderen kan verrichten vallen er boze woorden, zoniet klappen.
Om een betere eerstelijns relatie uit te bouwen werd in het 211.866 km2 grote Mongoolse prefectuur Xilingol (=2/3 Duitsland) geëxperimenteerd met een elektronisch medisch dossier dat bijgehouden wordt op de server van het hospitaal in de stad. 44 dorpsboeren deden mee met het systeem waarbij de medische dossiers van de patiënten elektronisch worden bijgehouden. De dorpsdokter gaat op bezoek bij de patiënten, onderzoekt hen en brengt de gegevens offline in op zijn laptop. Bij zijn thuiskomst worden de gegevens gesynchroniseerd met deze op de server in het stedelijk hospitaal. De dorpsdokters kregen een 2500 yuan vergoeding als ze in het systeem meestappen. Om de 2 jaar krijgen ze 100 uur opleiding, op straffe van het verliezen van hun vergunning.

Resultaten

Van november 2008 tot juni 2011 werden 291.087 elektronische medische dossiers opgemaakt, wat net meer is dan een kwart van de bevolking. Meer dan 10.000 gevallen van te hoge bloeddruk werden vastgesteld en bij 1152 personen diabetes. 2945 gevallen en 305 hypertensiedaarvan moesten respectievelijk blijvend worden gevolgd. Ook bleek dat meer dan 1000 personen aangetast waren door cholecystectomie en dit wordt vaak veroorzaakt door zware metalen. Na een milieuonderzoek bleek dat het drinkwater hogere concentraties bevatte dan toegelaten en daartegen werden passende maatregelen getroffen. Een les uit het experiment is ook dat de dorpsdokter terug een goede relatie aanknoopt met de patiënt en dat preventie verbonden wordt met het curatieve. Verwacht wordt dat het systeem navolging krijgt in China, maar ook voor de ontwikkelingslanden is het systeem vrij efficiënt in de communicatie van bij de boer of herder over de dorpskliniek tot op de server van de kliniek in de cloud waar de gegevens bijgehouden worden en geanalyseerd.

Bron: Empowering village doctors and enhancing rural healthcare using cloud computing in a rural area of mainland China, 10 auteurs, in  C o m p u t e r  m e t h o d s  a n d  p r o g r a m s  i n  b i o m e d i c i n e  1 1 3 ( 2 0 1 4 ) 585–592

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *