Drugs in China: aantal gebruikers geschat op 14 miljoen

De meest recente cijfers over drugsgebruik en de ontwikkelingen rondom dit fenomeen zijn bekendgemaakt op de website van het ministerie van Openbare Veiligheid. De Nationale Commissie Bestrijding Narcotica heeft maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de industrie aan te pakken en het gebruik te voorkomen.

De narcoticacommissie zegt dat er bijna 3 miljoen gebruikers van illegale drugs waren vastgesteld eind 2014. De helft van hen verkiest methamfetamine (het zogenaamde crystal meth) en andere synthetische drugs boven de traditionele, van opium gemaakte, heroïne. Het aantal van de verslaafden aan de chemisch vervaardigde drugs stijgt tegenwoordig jaarlijks met meer dan 30%. De productie van meth is goedkoper en kan massaal gebeuren, wat enorme winsten oplevert voor de benden die zich daarop toeleggen. Deze drugs komen voor in allerlei eenvoudig toe te dienen of in te nemen vormen. Dat maakt die chemische middelen aantrekkelijk voor jongeren. Nog een opvallende stijging: in april 2014 werd vastgesteld dat driekwart van de verslaafden jonger was dan 35, terwijl dat vijf jaar daarvoor nog maar 58% was. In de hoofdstad was het aandeel van de jongeren zelfs 88%.

Lessen tegen drugsgebruik

Lessen tegen drugsgebruik

Criminaliteit

Bijna al de geregistreerde personen waren door de politie gearresteerd. De dienst voor de bestrijding van drugs schat de omvang van de totale groep echter veel hoger in. Uitgaande van de veronderstelling dat er meer verslaafden zijn dan er worden gepakt, van de winsten die er worden gemaakt en van de waargenomen stijging, neemt de commissie drugsbestrijding aan dat het cijfer van 14 miljoen gebruikers realistischer is. De maatschappelijke schade is onaanvaardbaar: zelfmoorden, vaak van jonge mensen, ontvoeringen en allerlei vormen van ander geweld. Vorig jaar waren er 146.000 rechtszaken rond drugs, werden er 169.000 verdachten opgepakt en werd er op tonnen verboden middelen beslag gelegd. Een aantal bekende Chinezen, vooral uit de kunst- en amusementswereld, kwam hierbij op negatieve wijze in het nieuws.

Aanpak

De cijfers en de beschrijving van de tendensen betreffende het groter wordende drugsprobleem komen van het ministerie van Openbare Veiligheid, waarvan de Nationale Commissie Bestrijding Narcotica een departement is. De overheid zal strenge regels opstellen voor de fabricage en het transport van chemische stoffen die voor het maken van drugs kunnen worden aangewend en voor de drugs die zijn toegestaan, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. De narcoticacommissie heeft verder grondige en frequentere controles in uitgaanscentra aangekondigd.

Jeugdbeleid

Vanaf juli komt er een uitgebreide preventieve informatiecampagne voor scholieren. In de hoofdstad zullen bijvoorbeeld 100 basis- en middelbare scholen bezoek krijgen van sprekers en vrijwilligers die les zullen geven over de gevaren van illegale drugs. Beijing springt in het oog omdat daar zoveel jonge verslaafden zijn. Een maand geleden werden er in de hoofdstad acht buitenlanders (uit de VS, Nieuw Zeeland, Sierra Leone en Mali) opgepakt voor het gebruik of de verkoop van drugs in internationale scholen. Dat zijn middelbare scholen voor de kinderen van buitenlanders, bijvoorbeeld diplomaten of zakenlui, waar ook bemiddelde Chinezen hun kinderen naartoe sturen. Over het algemeen hebben die scholen een goede reputatie en doen ze ook aan preventie, maar het moet blijkbaar nog beter en grondiger.
Xinhua, China Daily, South China Morning Post, Shanghai Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.