Economische conferentie gevolgd door praktische maatregelen (upd)

De Economische Conferentie die de strategie voor 2019 bepaalde, concretiseert die met diverse maatregelen. Het Volkscongres bespreekt een wetsontwerp dat de 3 systemen voor buitenlandse ondernemingen eenvormig wil maken. Er is een kortere lijst opgemaakt van sectoren waarin het privé- en buitenlands kapitaal niet mag investeren. De volgende jaren zal meer worden ingevoerd.

He Lifeng

Vorige week zaten de toppolitici bijeen op de jaarlijkse economische conferentie die het economisch beleid uitstippelt voor het komende jaar. Ze beslisten om de investeringen op te drijven, het verbruik en de technologische innovatie aan te wakkeren en de invoer te verhogen en de open deur politiek uit te breiden.

Volgens minister He Lifeng van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie ligt de klemtoon hierbij op het upgraden van het maakwerk en het steunen van groei in infrastructuur. De conferentie vroeg meer aandacht voor zwakheden in de economie zoals infrastructuur. He beloofde dat China een strategie zal uitwerken om een groei van hoge kwaliteit te bereiken in de infrastructuur. De leningen voor steun bij de bouw van infrastructuur, rurale ontwikkeling, waterbeheersing, milieubescherming, energie en transport worden verhoogd. De privésector zal aangemoedigd worden om deel te nemen aan infrastructuurprojecten en meer aandacht zal gaan naar het upgraden van traditionele nijverheden.

Winkelen in Shenzhen

Ook beloofde hij meer maatregelen om de binnenlandse vraag te stimuleren. Het verbruik droeg gedurende de eerste drie trimesters 78% bij aan de economische groei. De 400 miljoen verbruikers met middelhoge inkomens vragen meer goederen en diensten van hoge kwaliteit.

Het ministerie van Handel heeft op zijn jaarlijkse werkconferentie beslist om het binnenlands verbruik aan te zwengelen, de uitbouw van pilot vrijhandelszones en vrijhavens te versnellen en ook de bilaterale handel en multilaterale economische handel te verhogen. Er komen ook maatregelen voor meer invoer. China heeft al 130 samenwerkingsovereenkomsten getekend met landen rond de nieuwe zijderoutes waarbij 17 vrijhandelsovereenkomsten.

Negatieve lijst

Vorige week heeft China ook een kortere Market Access Negative List gepubliceerd van sectoren die niet open staan voor privé en buitenlandse investeringen. De lijst werd gepubliceerd  door de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie.

Deze lijst bevat 151 onderwerpen in 581 specifieke regels terwijl de vorige ontwerpversie 177 onderwerpen bevatte en 288 regels. Sectoren die niet vermeld worden, staan open voor zowel binnen- als buitenlandse investeerders.

De buitenlandse investeerders moesten zich al richten naar de Foreign Investment Negative List die in juli van kracht was en toen het aantal onderwerpen verminderd had van 63 tot 48. Deze lijst is 5 pagina’s lang en bevat sectoren als kernenergie en visserij terwijl de nieuwe Market Access Negative List een document is van 63 pagina’s.  Volgens prof Liu Chunsheng van de Central University of Finance and Economy biedt de nieuwe lijst een houvast aan buitenlandse investeerders en verleent ze een nieuwe spoorslag aan de privé sector want deze krijgt een grotere toegang.

In de toekomst zal de regering de markttoegang nog verbreden in de dienstensector en het aantal onderwerpen in de negatieve lijst verminderen, aldus Ye Jun van het Wetsdepartement bij het ministerie van Handel. Toch zijn naast de nieuwe lijst nog bijkomende maatregelen nodig zoals het stroomlijnen van het systeem voor de goedkeuring, een monitoringsysteem tijdens en na de investering en ook het instellen van een kredietbeoordelingssysteem.

Buitenlandse investeringen

Unilever fabriek in Tianjin

Het Nationaal Volkscongres heeft zich vorige week gebogen over een wet over buitenlandse investeringen die van drie bestaande wetten één maakt. Het gaat om de wet op joint-ventures met aandelen, joint-ventures zonder aandelen en ondernemingen met volledig buitenlandse kapitaalinbreng. Buitenlandse en binnenlandse ondernemingen worden voortaan op gelijke voet behandeld tot en met het gelijkwaardig deelnemen aan overheidsopdrachten. Analisten zeggen dat de nieuwe wet op buitenlandse investeringen deze wil beschermen en promoten en toezien dat de buitenlandse ondernemingen fair behandeld worden zodat hun vertrouwen in de Chinese markt stijgt.

Het ontwerp stelt duidelijk dat lokale besturen hun beloften aan alle types van buitenlandse ondernemingen moeten nakomen, anders moeten ze schadeloos worden gesteld voor hun verliezen. Ook de bescherming van de intellectuele rechten wordt benadrukt. De technologische samenwerking moet door alle partijen via onderhandelingen beslist worden en daarbij mag de overheid geen administratieve middelen gebruiken voor gedwongen technologische transfers.

Invoer

Tenslotte is China van plan ook meer in te voeren. Tijdens de eerste 11 maanden van 2018 steeg de invoer met 18,4%. Nu is China al ’s werelds tweede grootste invoerder van zowel goederen als van diensten. Deze maken op hun beurt één tiende uit van de wereldwijde invoer. Tegen de algemene trend van protectionisme in is China van plan de deuren nog meer te openen. De komende vijf jaar wil het land voor 10.000 miljard yuan goederen en diensten invoeren.

De Chinese consumenten worden kieskeuriger en sommige buitenlandse waren als zee- en gezondheidsproducten zijn sterk in trek evenals sportschoenen, producten voor moeder en kind, voedingssupplementen, uurwerken, robotreinigers en elektrische tandenborstels. Ondertussen is het niveau van heffingen van vorig jaar tot dit jaar gedaald van 9,8% tot 7,5%. Er wordt nog verwacht dat tegen het jaareinde de tijd voor inklaring door de douane  in de havens daalt met één derde en met de helft tegen 2021.

Hightech

Minister voor Industrie en IT Miao Wei heeft op een werkconferentie ook de prioriteiten vastgelegd voor zijn departement. Dit schakelt zich enerzijds in het algemeen plan om een robuuste interne markt op te bouwen en de buitenlandse ondernemingen op gelijke voet te behandelen als de binnenlandse. Anderzijds legt zijn ministerie wel eigen accenten door het stimuleren van het verbruik van informatica producten en vooral het beklemtonen van hightech sectoren zoals drones, draagbare toestellen en dienstenrobots.

Miao Wei wil meer bepaald de lokale besturen helpen een aantal modelsteden uit te bouwen die het verbruik aanmoedigen en video met hoge definitie promoten en het internet van de voertuigen. Zijn ministerie zal ook de markttoegang vergroten in de scheepsbouw, auto’s en luchtvaart en verder qua multilaterale samenwerking in uitrustingsgoederen en in informatica infrastructuur. Het onderzoek en de ontwikkeling van 5G commerciële producten zal versneld worden en dit met het oog op het verbeteren van de telecom infrastructuur in de nijverheid. De hightech groeide tijdens de eerste 11 maanden van het jaar aan met 11,8%

 

Bronnen: China Daily,People’s Daily, Global Times, China Briefing

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *