Europese en Chinese lagere besturen zoeken toenadering

De Europese en de Chinese lokale en regionale besturen willen leren van elkaars ervaringen betreffende verstedelijking. Dit bleek uit een seminarie van het Madariaga College of Europe in samenwerking met het Comité van de regio’s dat gewijd was aan de vergelijking en mogelijke synergieën van het Chinese twaalfde vijfjarenplan met de Europese strategie tegen 2020.
partner_urbanisDe studienamiddag stelde veel gelijkenissen en parallellen vast tussen de prioriteiten in het twaalfde vijfjarenplan en de Europese strategie tegen 2020. Huang Yiyang van de Chinese missie bij de EU herinnerde aan de klemtonen van het vijfjarenplan qua milieu- en energiebesparing, doelstellingen op het sociale vlak en de inspanningen voor meer innovatie door R&D. De Roemeense burgemeester Alain Nica vatte de Europese Strategie 2020 samen in de ‘driepoot’ van  intelligente, duurzame en alomvattende ontwikkeling waarbij elke poot verder geconcretiseerd wordt door acties op verschillende terreinen. Bijgevolg verschillen de Chinese doelstellingen  niet fundamenteel van de Europese. Interessant vonden we vooral de bijdrage van professor J.C. Defraigne die de inhoud samenvatte van zijn boek over de Europese economie dat zopas van de drukker kwam.
Volgens hem moet de Europese strategie 2020 opgevat worden als een reeks niet bindende objectieven waar geen begroting aan verbonden is. Deze strategie is een voortzetting van de Lissabonstrategie die tegen 2010 van de Europese economie de meest competitieve wou maken. Hoofdmiddel daartoe was het verhogen van het bedrag voor R&D en dit blijft doorgetrokken boekdefrworden tegen 2020 waarbij het percentage dat aan onderzoek en ontwikkeling besteed wordt 3 % zou moeten bedragen. Vooral door de toetreding van de nieuwe landen na 2004 zat Europa in de praktijk ver onder de doelstellingen en bovendien is er ook een ernstige kloof tussen Noord en Zuid qua bestedingen voor R&D. Op sociaal vlak acht prof. Defraigne het door de crisis weinig realistisch te denken dat ook de sociale doelstellingen kunnen worden gehaald. Het bedrag dat Europa aan regionale politiek besteedt becijferde hij op 0,4 %, wat niet de vergelijking kan doorstaan met het bedrag dat China uitgeeft voor de ontwikkeling van de westelijke gebieden. Hij onthulde nog dat de tandem Chirac-Schroeder wilde samenwerken met China op het vlak van de defensienijverheid, maar dit voornemen werd geaborteerd door de tandem Sarkozy-Merkel die meer Atlantisch redeneerde. Hij besloot zijn bijdrage met het Nokia-debacle toe te schrijven aan het feit dat Finland onvoldoende sterk is bij het ondersteunen van een industriële strategie, iets wat enkel weggelegd is voor groten als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Verstedelijking
De meest expliciete oproep tijdens het colloquium kwam van Pedro Ballesteros Torres een topman bij het directoraat generaal Energie. Hij citeerde premier Li Keqiang volgens wie de verstedelijking de grootste uitdaging is waar China voor staat. Elk jaar meer dan 10 miljoen migranten naar de steden, dit is meer dan de bevolking van Londen zo vergeleek Ballesteros, die eveneens aanstipte dat de migranten in China er niet over sociale rechten beschikken. Hij noemde dit de tijdbom onder de Chinese maatschappij.
mayorsforumHet model dat China voor dit probleem ontwikkelt, zal niet enkel een weerslag hebben op het Chinese milieu maar ook een planetaire weerslag die tot ver buiten de grenzen zal worden gevoeld op het vlak van de grondstoffen. Omdat Europa een rijke en gediversifieerde ervaring heeft met verstedelijking op een beperkte oppervlakte, wil Europa met de Chinese lagere overheden in contact treden om van elkaars ervaringen te leren. Onze economieën zijn met elkaar in concurrentie, maar de verstandhouding en het wederzijds vertrouwen kan op dit vlak worden uitgebouwd wat de vreedzame ontwikkeling van beiden zal bevorderen, zo besloot Ballesteros.
De hierna volgende referaten en discussie met de zaal bevestigden enkel wat vooraf ging. Europa zit in de put (in the doldrums) en de betrekkingen met China moeten gereboot worden. In november gaat dan ook in Beijing een top door waarin enkele honderden lagere overheden zullen deelnemen aan een expo waarbij ze hun ervaringen zullen overbrengen. De toekomstige dialoog zal echter een people-to-people dialoog zijn, gevoerd door burgemeesters, gouverneurs en ambtenaren. Overigens had Huang Yiyang eerder de moeilijkheid aangekaart die China ondervindt bij het vinden van de juiste aanspreekpartner in Europa. De lidstaten verwijzen naar de EU, de Commissie naar de Raad en deze weer naar de staten. Een euvel waaraan een people-to-people dialoog minder vaak mank gaat.
Zie ook:  http://www.madariaga.org/events/upcoming-events/870-europe-2020-strategy-and-the-chinese-12th-five-year-plan-compared-implementation-patterns-and-possible-future-synergies
Madariaga publiceert meestal na korte tijd zelf een verslag op http://www.madariaga.org/
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *