Geldbeleid wordt iets losser

Het politiek Bureau van het Centraal Comité heeft zich gebogen over de economische resultaten van het eerste halfjaar en zag dat het goed was. Gezien de ‘externe onzekerheden’ waar het land tijdens het tweede semester voor staat, wordt de geldpolitiek een tikje losser gemaakt. Dit betekent echter niet dat de schuld afbouw wordt stop gezet.

Het Politiek Bureau boog zich zowel over de economische situatie tijdens het eerste semester als over de verwachtingen voor het tweede. De Chinese economie groeide tijdens de eerste 6 maanden met 6,8% en daarmee is quasi zeker dat het jaardoel van 6,5% groei wordt gehaald. In juni werd een wat geringere nijverheidsproductie en investeringen waargenomen. Vooral wordt gevreesd dat de opdoemende handelsspanningen een schaduw werpen op de export. Toch meent het Politiek Bureau dat de open deur politiek aan nieuwe maatregelen toe is waarbij de markttoegang voor buitenlands kapitaal gemakkelijker wordt gemaakt. Het Politiek Bureau vindt dat fiscale politiek een grotere rol zou moeten spelen bij het uitbreiden van de interne vraag. Daarbij kunnen de uitgaven voor infrastructuur worden verhoogd, vooral op ‘economisch zwakke gebieden’. Het Politiek Bureau wil echter de controle behouden over het monetair aanbod, terwijl de liquiditeit op een redelijk en voldoende niveau wordt gehouden.
Hoofdeconomist Wan Zhe bij het International Cooperation Center van China’s National Development and Reform Commission merkt op dat er een verandering plaats vindt naar het oplossen van structurele problemen. Analisten geloven dat bijkomende infrastructurele uitgaven tijdens het tweede semester sommige zwakke gegevens uit het eerste semester kunnen omkeren. Professor economie Cong Yi bij de Tianjin University of Finance and Economics legde de Global Times uit dat het uitbreiden van de binnenlandse vraag een soort tampon zou kunnen vormen tegen negatieve externe factoren. Bij de nieuwe investeringen wordt minder gedacht aan vastgoed en bouw in de steden zoals wegen, spoorwegen en vliegvelden. De focus zou volgens Cong meer komen te liggen op de minder presterende openbare diensten als ziekenhuizen en scholen.
Premier Li Keqiang ontkent echter dat de schuld afbouw zou stopgezet worden ten voordele van een breed investeringsprogramma: hij heeft het eerder over een verfijning van de bestaande politiek. Het gaat er om een tussenweg te vinden aldus hoofdeconomist Guan Qingyou bij het Reality Institute of Advanced Finance. Volgens de Financial Times scoorde de groei van de leningen vier maanden op rij een laagterecord. In de obligatiemarkt waren er al faillissementen. De banken staan onder druk om voortijdig niet performante leningen op te sporen. Een actie tegen schulden van lagere besturen gaf al een vertraging te zien van uitgaven voor infrastructuur. Kortom hoofdeconomist Jianguang Shen bij JD Finance vindt de weerslag van de schuldafbouw zeer intens. Het Volksdagblad loofde vorige week in een editoriaal de resultaten van de schuldafbouw en zei dat de partij nu eerder een nivellering nastreeft dan een absolute daling van de schulden. De vergadering van het Politiek Bureau riep ook op om de politiek van opening en hervorming verder te concretiseren met nieuwe initiatieven.

Concreet

De nadruk zal liggen op uitbouw van de nieuwe zijderoutes en deze zal aan diepgang winnen. Voorts bereidt het land zich voor op de eerste invoerexpo China International Import Export die van 5 tot 10 november te Shanghai plaats vindt.
Ook is China van plan de drempel te verlagen voor buitenlandse investeerders. Het ontwerp van het ministerie bepaald dat de A-aandelen in strategische investeringen door buitenlandse investeerders de eerste 12 maanden niet verhandeld mogen worden. Deze periode bedroeg vroeger drie jaar. Om mee te doen aan strategische investeringen in beursgenoteerde vennootschappen moet een buitenlandse firma voortaan minstens 50 miljoen dollar buitenlandse activa beheren of 300 miljoen dollar hebben (voordien 100 miljoen en 500 miljoen dollar). In juli besloot de regering al een kortere lijst van gebieden waarin buitenlandse investeerders niet mogen investeren.
Vicepremier Liu He heeft er de taak bijgekregen om de staatsondernemingen te hervormen. Liu staat hierbij aan het hoofd van 15 topverantwoordelijken vanuit verschillende ministeries, de nationale bank, en de waakhonden voor beurs, bank-en verzekeringen. Er schieten momenteel nog 96 staatsondernemingen over die vallen onder de regering en 5 jaar geleden waren er dat nog 117. Het aantal staatsondernemingen dat verlies maakte, daalde sinds 2015 van 28 % tot 24 %. Gedurende het eerste semester maakten ze een gezamenlijke winst van 887 miljard yuan of 23% meer op jaarbasis. Deze week heeft regulateur State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) een document gepubliceerd met de gedetailleerde verantwoordelijkheden tegen onwettelijke operaties zodat activaverlies wordt tegen gegaan. In westerse media wordt echter benadrukt dat in China de privébedrijven te weinig kredieten krijgen, terwijl deze gaan naar ‘inefficiënte’ staatsondernemingen.
Straks vertrekken de politieke verantwoordelijkheden naar de badplaats Beidaihe waar ze informeel van gedachten zullen wisselen. Dit jaar is het grote gespreksonderwerp wat te denken van en hoe reageren tegenover de Trump-dreigingen. Deze week vroeg de Amerikaanse president zijn vertegenwoordiger qua handel Lighthizer om de tarieven tegen China te verhogen van 10% tot 25%. Anderzijds beweren persstemmen dat er een poging ondernomen wordt om toch gesprekken op gang te brengen tussen beide partijen.

Bronnen: Global Times, China Daily, SCMP, FT

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar