Een groen licht schijnt over de Chinese landbouw

De jaarlijkse Conferentie over de landbouw heeft in het verlengde van het partijcongres de nadruk gelegd op kwaliteit en efficiency. Dit houdt onder meer milieuvriendelijke teeltmethodes in die mede de heropleving moeten bewerkstelligen.

Rond de jaarwisseling wordt normaal een Conferentie gehouden die enkel over de landbouw gaat. Hierin wordt de toon gezet voor de ontwikkeling van het komend jaar. Tijdens de zopas beëindigde  Conferentie stond de revitalisatie van de rurale gebieden voorop en vooral werd de nadruk gelegd op meer kwaliteit en efficiency. De conferentie riep op tot betere coördinatie van stedelijke en rurale ontwikkeling met meer nadruk op de verbetering van infrastructuur, onderwijs en openbare diensten.
Volgens prof Wen Tiejun is de bevordering van een groene landbouwproductie een belangrijk aspect in de strategie van de rurale heropleving.  Onderdirecteur Yang Weimin bij de Central Leading Group on Financial and Economic Affairs zei op het partijcongres dat in het verleden onvoldoende geïnvesteerd werd in preventie van pollutie in rurale gebieden, maar dat in de toekomst een gelijke aandacht zal uitgaan zowel naar de steden als naar de landbouwgebieden.

Groener

Volgens een regeringsrichtlijn uit september moet het milieu in de landbouwgebieden beter zodat tegen 2030 het aanbod van groene en veilige producten verhoogt. Concreet zal het Ministerie van Landbouw meer inspanningen doen om organische mest te promoten en zo de komende jaren kunstmest te vervangen bij de productie van fruit, groenten en thee. Verwacht wordt dat tegen 2020 het gebruik van kunstmest daalt met meer dan 20% in gebieden waar de productie van fruit, groenten en thee het belangrijkste is.
Volgens vicevoorzitter Liu Xu van de Chinese Academy of Engineering staat de sector voor milieu uitdagingen zoals erosie van vruchtbare grond in de noordoostelijke gebieden, de waterschaarste in noordelijk China en bodemvervuiling met zware metalen in zuidelijk China. Een groene productie is noodzakelijk om tot een duurzame landbouw te komen, vindt hij. Vooral bij de opleiding van talentontwikkeling zijn fundamentele veranderingen nodig om echt een groene en duurzame landbouw te promoten.

Hervormingen

Toch werden de afgelopen jaren al resultaten bereikt zowel bij de hervorming langs de aanbodzijde als de hervorming van regels omtrent het rurale eigendom. Li Guoxiang vermeldt dat na één jaar hervorming van het aanbod het planten van graan in geheel het land verminderde met 2 miljoen ha terwijl het planten van sojabonen verhoogde met meer dan 660.000 ha. Van 2017 wordt verwacht dat de oppervlakte voor graan verder vermindert met 1,33 miljoen ha. Het cultiveren van sojabonen en aardappelen werd echter verhoogd. Het afgelopen jaar zag ook een einde aan het afkalven van de katoenproductie want deze ging in 2017 met 2,7% vooruit.
Het komend jaar wordt ook de hervorming van het rurale grondeigendom uitgebreid. Het afgelopen jaar waren daarbij 120 arrondissementen betrokken en deze pilot wordt volgend jaar uitgebreid naar 300 arrondissementen. De hervorming startte in 2014 om de boeren meer rechten toe te kennen en hen zo te laten profiteren van de collectieve grond in de dorpen. Naar verluidt werd de voorbije 3 jaar duidelijke vooruitgang geboekt. De boeren kregen immers via de dorpscoöperatie een aandeel in het collectieve eigendom die hen elk jaar een return oplevert. Deze dorpscoöperaties bestonden vaak al in stadsdorpen, maar worden nu blijkbaar veralgemeend.  Minister van Landbouw Ye Zhenqin verwacht dat deze hervorming tegen eind 2021 beëindigd zal zijn.
Bron: China Daily, en.ce.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *