Hongkong blijft het zakelijk goed doen

Uit een zakelijk rapport blijkt dat in Hongkong de zaken en goederenhandel behoorlijk blijven floreren. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vond echter 102 voorbeelden van VS-inmenging in interne zaken te Hongkong. Ook de Chinese ambassadeur in België waarschuwt voor inmenging.

Uit het rapport Report on Hong Kongs Business Environment blijkt dat het aantal zakelijke operaties te Hongkong met moeder bedrijven buiten Hongkong in 2020 9000 bedraagt zowat hetzelfde aantal als in 2019. Wat de goederenhandel betreft stond Hongkong in 2019 op de achtste plaats qua economie voor goederenhandel en steeg door tot de zesde plaats in 2020. Tijdens de eerste 7 maanden van dit jaar bereikte deze handel $ 721 miljard of 13% meer dan tijdens dezelfde periode in 2018. Het rapport stelt vast dat deze handel niet getroffen werd door VS-sancties.

Tussen 2011 en 2020 heeft de VS enorm geprofiteerd van de handel met Hongkong en dit met een cumulatief handelsoverschot van rond $ 300 miljard. Na het aansturen op conflicten daalde dit overschot van $ 31 miljard in 2018 tot 26 miljard in 2019. In 2020 viel de VS uitvoer naar Hongkong met 23% terwijl de invoer uit Hongkong met 39% er op achteruitging. Het financieel systeem te Hongkong is zo verweven met de wereldwijde economie dat een aanval op het financieel systeem schokgolven zou zenden door de wereldwijde financiële markten VS incluis. Sancties of andere unilaterale acties door buitenlandse landen zullen averechts werken

Inmenging

Een Fact Sheet  van het Chinese ministerie voor Buitenlandse Zaken heeft 102 bewijzen gevonden hoe de VS zich mengt in Hongkong zaken ter ondersteuning van de anti-China krachten. Een vijftal soorten inmenging worden onderscheiden. Vooreerst heeft de VS verschillende Hong Kong gerelateerde Acts uitgevaardigd.
Ten tweede werden sancties opgelegd om de ten uitvoerlegging van de National Security Law te dwarsbomen. Ten derde zijn niet gefundeerde klachten gemaakt. Voorts werd steun verleend aan zij die Hongkong willen destabiliseren en voorstander zijn van een onafhankelijk Hongkong. Tenslotte vond het Fact Sheet samenspannen met sommige landen om tussen te komen in zaken van Hongkong.

Ambassadeur

Ook de Chinese ambassadeur in België Cao Zhongming heeft zijn bezorgdheid geuit over Belgische inmenging in Hongkong zaken. Hij schreef namelijk een brief naar het hoofd van het parlementair BuZa comité waar een ontwerp van resolutie voorligt die ‘de Hongkong National Security Law vervormt en besmeurt als ook zich inmengt in Chinese interne Zaken’. Dit initiatief en mening van Cao wordt dan weer door anderen afgeschilderd ‘als een poging om de Belgische democratie geweld aan te doen.


SCMP Beijing Review

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *