Liu Zhenmin de nieuwe Chinese klimaatafgevaardigde

De Chinese regering heeft UN ondersecretaris-generaal Liu Zhenmin benoemd tot speciale klimaatafgevaardigde die Xie Zhenhua opvolgt. Liu spendeerde zijn loopbaan grotendeels bij Buitenlandse Zaken waarvan hij in 2013 viceminister werd.

Foto UN Disclaimer

De 67 jarige UN ondersecretaris-generaal Liu Zhenmin volgt de 74 jarige Xie Zhenhua op als de speciale Chinese klimaatafgevaardigde. Liu werd in het Shanxi kanton Lan geboren in 1955. Hij studeerde Engels aan de Peking University en verwierf nadien een Master in de rechten. Hij startte in 1982 zijn loopbaan bij Buitenlandse Zaken en bekleedde verschillende functies meestal in het Department of Treaty and Law.   Hij was van in 2011 tot 2013 ambassadeur bij de UNO te Genève en nadien onderminister.

Hij werd in 2017 door UNO secretaris-generaal  Gutierrez benoemd tot ondersecretaris-generaal voor Economische en Sociale Zaken. Als ondersecretaris-generaal voor Economische en Sociale Zaken begeleidt Liu onder meer de ondersteuning van het VN-secretariaat voor de vervolgprocessen van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling inclusief het Politiek Forum op Hoog Niveau voor Duurzame Ontwikkeling. Hij is tevens voorzitter van het Uitvoerend Comité voor Economische en Sociale Zaken en adviseert de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over alle ontwikkelingskwesties, waaronder klimaatverandering, internetbeheer en financiering voor ontwikkeling. Hij was tien jaar lang nauw betrokken bij de onderhandelingen over klimaatverandering, waaronder de sluiting van het Kyoto-protocol en de Overeenkomst van Parijs.  

Nadat Xie vroeg om gezondheidsredenen ontheven te worden van zijn functie heeft de regering beslist dat Liu de 74 jarige Xie Zhenhua zal opvolgen als speciale klimaatafgevaardigde. Volgens de BuZa woordvoerder zal Liu de dialoog en samenwerking met alle betrokken partijen verder zetten. Xie heeft gedurende 16 jaar deelgenomen aan klimaatonderhandelingen en noemde COP28 in december te Dubai de moeilijkste conferentie. Liu was in Dubai de adviseur van Xie.  De aankondiging van zijn benoeming viel samen met de start van de China-VS werkgroep over Klimaatactie. Ambtenaren van beide partijen bespraken samenwerkingsgebieden, waaronder energietransitie, methaan, kringloop economie, koolstofarme provincies/staten en steden, aldus het ministerie.

Bronnen Global Times, China Vitae,

Print Friendly, PDF & Email